Giáo xứ Tân Phú: Vầng trăng ước mơ

Giáo xứ Tân Phú: Vầng trăng ước mơ

 

I. Hình thành Giáo xứ-Bổn Mạng giáo xứ
 
- Giáo xứ Tân Phú thành lập năm 1963 với 500 giáo dân
 
+ Lm Đaminh Đinh Xuân Hải                  : 1963 – 1972
+ Lm Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo      : 1972
+ Lm Tôma Trần Quốc Phú                    : 1972 – 1973
+ Lm Đaminh Vũ Nguyên Thiều               : 1973….
+ Lm Giuse Lê Đình Quế                        : 2005 đến nay
 
hiện nay có 24.000 giáo dân chính thức, khoảng 6.000 dân nhập cư.
 
- Giáo xứ nhận hai Bổn Mạng: thánh Giuse Lao động 1/5 và Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12.
 
+ Đặc biệt lễ Thánh Giuse Lao Động 1/5, các giáo họ làm các đài chung quanh nhà thờ, và tổ chức kiệu Thánh Thể đến các trạm đài của các giáo họ sau đó cử hành Thánh lễ Trọng thể ở đài chính.
 
+ Các lễ lớn đều có tổ chức tuần Tam Nhật.
 
II. Nhân sự và cơ cấu tổ chức của giáo xứ
 
- Linh mục      : Cha chính xứ và hai cha phụ tá
          + Cha chính xứ         : Giuse Lê Đình Quế (Minh)  từ năm 2005
          + Cha phụ tá            : - Maximô Ngô Vĩnh Hy                 từ năm 2003
                                            - Giuse Nguyễn Văn Lãnh             từ năm 2009
 
- Mục vụ        : Các linh mục dâng thánh lễ luân phiên và làm mục vụ trong tuần
+ Ngày thường                    : 3 lễ tại nhà thờ giáo xứ và 1 lễ tại họ Matinô
+ Ngày Chúa nhật               : 7 lễ tại nhà thờ giáo xứ và 2 lễ tại họ Matinô
+ Ngày thứ bảy hàng tuần   : giải tội từ 14g30-16g00.
+ Ngày thứ bảy đầu tháng   : rửa tội cho trẻ sơ sinh (khoảng 40 em)
 
- Ban thường vụ gồm 5 người: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nội vụ, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, Thư ký và Thủ quỹ
+ Phó Chủ tịch Ngoại vụ     : ông Giuse Nguyễn Công Trung
+ Phó Chủ tịch Nội vụ        : ông Inhaxiô Đặng Phúc Khoái
+ Thư ký                           : ông Gioan Nguyễn Đức An
+ Thủ quỹ                         : bà Maria Nguyễn Thị Cảnh
 
* Giáo xứ có 6 giáo họ trực thuộc: họ Matinô, họ Mông Triệu, họ Thăng Thiên, họ Chư Thánh, họ Phục Sinh và họ Giáng Sinh
 
- Trong mỗi giáo họ có khoảng 10 giáo khu, mỗi giáo khu có trưởng khu và phó khu.
 
- Ban Điều hành Giáo họ: mỗi giáo họ có từ 3 đến 5 người với danh xưng là: trùm Chánh, trùm Phó nội, trùm Phó ngoại, Thư ký và Thủ quỹ
 
III. Đoàn thể công giáo trong giáo xứ
 
1. Lêgiô Maria                                : 200 hội viên
2. Thiếu nhi Thánh Thể                   : 1.900 em
3. Giáo lý viên                               : 110 hội viên
4. Hội Hiền mẫu Công giáo            : 460 hội viên
5. Hiệp hội Thánh mẫu                   : 70 hội viên
6. Gia đình Thánh Tâm                   : 800 hội viên
7. Gia đình Phúc Âm                      : 115 hội viên
8. Gia đình NADA                           : 250 hội viên
9. Gia đình Bác ái Phanxicô             : 25 hội viên
10. Thăng tiến Hôn nhân gia đình    :120 hội viên
11. Học hội Kitô giáo                     : 60 hội viên
12. Hội Tận Hiến Đức Mẹ               : 50 hội viên
13. Hội Lòng thương xót Chúa         : 150 hội viên
14. Dòng Ba Đaminh                     : 455 hội viên
15. Hội chăm sóc bệnh nhân           : 25 hội viên (chuyên giúp các bênh nhân chuẩn bị tâm hồn về với Chúa)
 
* Ngoài ra còn có 10 ca đoàn (8 tại giáo xứ, 2 ở họ lẻ)
 
IV. Hoạt động giáo xứ
- Các lớp giáo lý từ Vỡ lòng cho đến Bao đồng
- 3 lớp giáo lý dự tòng (mỗi năm rửa tội khoảng 300 người)
- 2 lớp giáo lý hôn nhân
- Công tác tông đồ: các đoàn thể chia nhau phụ trách
- Vào các dịp lễ trọng, công tác được phân bổ cho các đoàn thể, các giáo họ, mọi người cộng tác rất đắc lực với cha xứ và Hội đồng Mục vụ trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.
 
* Công tác xã hội
 
Hằng năm giáo xứ tổ chức 2 buổi quyên góp để giúp các cha hưu dưỡng tại nhà hưu Chí Hoà, các gia đình neo đơn, các trẻ em mồ côi, khuyết tật (mái ấm Truyền Tin, Thiên Phước, trung tâm Mai Hoà, Quê Hương, Khiếm thị Vĩnh Lộc, các cụ ở Vĩnh Lộc).
 
V. Tương quan giữa chính quyền với giáo xứ
 
Mỗi năm khi vào các dịp lễ lớn như: Lễ Giáng Sinh, Giao Thừa… giáo xứ thường thông báo cho chính quyền địa phương. Sau đó lực lượng phường bố trí cho các chiến sĩ phường đội cũng như các chiến sĩ công an đến giữ an ninh trật tự tốt. Vì thế, mối quan hệ giữa chính quyền và giáo xứ rất thuận lợi.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top