Giáo xứ Tân Châu: Ấn tín Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Tân Châu: Ấn tín Chúa Thánh Thần

WGPSG -- 25/07/2010 Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm về thăm Giáo xứ Tân Châu và ban Bí tích Thêm sức cho 38 em. Cùng đồng tế có Cha hạt trưởng Tân Sơn Nhì, Cha sở Giuse Dương Vũ, và quý cha khách.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, trật tự với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo xứ.

Phần giảng lễ, Đức Cha gợi ý các em về ý nghĩa của bí tích Thêm sức. Đức Cha cùng cộng đoàn và các em hát lên bài “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi”; Ngài mong muốn các em sống yêu thương, thánh thiện, đạo đức, trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô bằng đời sống gương mẫu trong Gia đình, trong Giáo xứ và trong xã hội.

Thánh lễ tiếp tục với nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức, lời nguyện đơn sơ của các em dâng lên Thiên Chúa, sau đó là phần hiệp dâng Thánh lễ và rước mình Thánh Chúa.

Sau đó, đại diện các em đọc lời cảm tạ, tri ân Đức Cha, cha hạt trưởng, Cha chánh xứ, cùng toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc 9:30 mọi người ra về hân hoan vì được ơn toàn xá Năm Thánh. Nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống ơn cho các em để luôn luôn sống thánh thiện, sốt sắng, yêu thương, làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng chính cuộc đời mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top