Giáo xứ Nam Hải: Niềm vui ngày tạ ơn

Giáo xứ Nam Hải: Niềm vui ngày tạ ơn

Giáo xứ Nam Hải: Niềm vui ngày tạ ơn

Lúc 18 giờ thứ Sáu 18.10.2019, tại nhà thờ giáo xứ (Gx) Nam Hải, Thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh sử Luca - bổn mạng linh mục (Lm) chánh xứ Luca và ca đoàn Luca Gx Nam Hải đã được cử hành trọng thể. Lm chánh xứ Luca Trần Quang Tung đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm bào huynh Gioan Baotixita (OP), Lm phó xứ Gioan Baotixita và các Lm khách. Hiệp ý trong Thánh lễ có các tu sĩ, gia đình quý cố của Lm chánh xứ và hai Lm phó xứ, các khách mời và Hội đồng Mục vụ cùng cộng đoàn giáo xứ Nam Hải.

Ngỏ lời trước Thánh lễ, sau khi giới thiệu các Lm đồng tế với cộng đoàn, Lm chánh xứ Luca mời gọi cộng đoàn cùng hiệp mừng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì biết bao hồng ân Chúa ban cho giáo xứ. Hôm nay cũng là Thánh lễ tạ ơn của linh mục (Lm) Gioan Baotixita Đào Quốc Chung, khi ngài kết thúc sứ vụ tại Gx Nam Hải, chuẩn bị về nhiệm sở mới.

Chia sẻ trong bài giảng theo Tin Mừng Luca với điểm nhấn “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,1-9), Lm phó xứ Gioan Baotixita đã gợi ý cộng đoàn cùng suy niệm về ơn gọi tông đồ trong việc rao giảng Lời Chúa cho mọi người. Từ lời Chúa nhắn nhủ các môn đệ, và qua gương thánh sử Luca, Lm giảng lễ mời gọi cộng đoàn hãy siêng năng cầu nguyện, sống chứng tá trong hành trình đức tin.

Cuối lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ, thay lời cộng đoàn chúc mừng bổn mạng linh mục chánh xứ, và chung chia niềm vui với Lm phó xứ Gioan Baotixita (GB.) khi ngài được bề trên bổ nhiệm về làm chánh xứ nhiệm sở mới. Lm chánh xứ Luca cũng tâm tình với cộng đoàn và cảm ơn Lm GB. về những công sức, vất vả, nhất là phụ giúp lo cho các giáo điểm Tin mừng mà giáo xứ đang tích cực gầy dựng. Lm chánh xứ Luca cũng cảm ơn các Lm phó xứ và Lm đồng tế, các tu sĩ, quý chức và cộng đoàn đã cầu nguyện, chúc mừng bổn mạng ngài và tất cả các vị có cùng bổn mạng Luca.

Đáp từ chia tay cộng đoàn giáo xứ Nam Hải, Lm GB. xin các Lm và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới.

Trước lễ tạ ơn, lúc 17 giờ 30, Lm chánh xứ Luca đã chủ sự nghi thức làm phép tượng thánh Luca, và cùng cộng đoàn phụng vụ giáo xứ cung nghinh tượng thánh quanh nhà thờ và lần chuỗi Mân Côi. Một dấu chỉ của lòng tin cậy mến, nhờ Mẹ và trong Mẹ.

Vào ngày Khánh nhật Truyền giáo, Chúa nhật 20.10.2019 vừa qua, sau Thánh lễ thiếu nhi, Lm chánh xứ Luca đã chuẩn thuận và tổ chức cho giáo dân bầu cử Ban thường vụ (BTV) Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ Nam Hải nhiệm kỳ 2020 – 2024. Cử tri là đại diện mỗi gia đình thuộc 5 giáo họ: Gioan Baotixita, Phêrô Phaolô, Tôma, Têrêsa và Phanxicô thuộc Gx Nam Hải, đã thực hiện quyền bầu cử công khai, dân chủ theo quy chế HĐMV Giáo phận. Kết thúc tốt đẹp cuộc bầu chọn tân BTV/HĐMV, cộng đoàn giáo xứ cảm thấy vui vẻ khi chứng tỏ được trách nhiệm với những sinh hoạt hướng về tinh thần Công giáo, là động lực giúp giáo xứ ngày càng vững mạnh, luôn sẵn sàng trong việc truyền bá Tin Mừng của Chúa trong lòng xã hội nhiều thử thách hôm nay.

Top