Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo khu Micae mừng bổn mạng 2022

Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo khu Micae mừng bổn mạng 2022

Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo khu Micae mừng bổn mạng 2022

TGPSG - “Danh hiệu Micae có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa”.

Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng đã nhấn mạnh điều trên đây trong thánh lễ ngài chủ tế vào lúc 5g thứ Năm ngày 29-9-2022, tại nhà thờ Hòa Hưng - mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần (TLTT) Micae, Gabriel và Raphael và mừng bổn mạng giáo khu Micae.

Khởi đầu thánh lễ là cuộc rước, có Lm chủ tế, quý vị HĐMVGX, quý đoàn thể và bà con giáo khu Micae.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Linh mục Gioan B. khai triển như sau:

“Trong kinh Tin Kính chúng ta đọc: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng tạo dựng trời đất muôn loài, muôn vật, hữu hình và vô hình”. Mừng lễ các TLTT, Giáo Hội hướng đến một thế giới khác với hữu hình của chúng ta. Thế giới của các thiên thần vô hình. Các thiên thần tích cực góp phần trong chương trình cứu độ và phục vụ con người. Chúng ta được bảo bọc. gìn giữa bởi các thiên thần của Thiên Chúa.

Danh hiệu TLTT Micae có nghĩa là "ai bằng Thiên Chúa.

TLTT Gabriel tức là sức mạnh của Thiên Chúa

Đức Maria được thiên thần Gabriel truyền tin làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, nhưng trước sự ngỡ ngàng của Mẹ, thiên thần Gabriel muốn nói rằng, không có gì mà Thiên Chúa không làm được.

TLTT Raphael chính là linh dược của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy thiên thần Raphael đã đến chữa lành cho Tôbia.

Như vậy, trong cuộc chiến cam go của chúng ta với thế gian và sự dữ, chúng ta được trợ giúp của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Nhờ đó, chúng ta biết chọn lựa dứt khoát theo Chúa, biểu dương sức mạnh của Thiên Chúa qua từng lời nói việc làm, biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm của cuộc đời, thờ phượng Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 6g trong tâm tình tạ ơn Chúa. Xin Tổng lãnh thiên thần Micae chuyển cầu cho mỗi người khu giáo luôn sống xứng đáng là con cái Chúa.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đặng Chiến

Top