Giáo xứ Hiển Linh: Thánh lễ tạ ơn mừng Tân chánh xứ ngày 27-11-2021

Giáo xứ Hiển Linh: Thánh lễ tạ ơn mừng Tân chánh xứ ngày 27-11-2021

Giáo xứ Hiển Linh: Thánh lễ tạ ơn mừng Tân chánh xứ ngày 27-11-2021

TGPSG-- “Đức tin đến từ ân ban của Thiên Chúa. Ai có lòng thành mới tìm thấy Ngài.”

Linh mục (Lm) Giuse Trần Cao Thăng đã chia sẻ như trên trong bài giảng Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Hiển Linh do Lm tân chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Vương chủ tế, được cử hành vào lúc 10g thứ Bảy 27-11-2021, tại nhà thờ Hiển Linh, hạt Gia Định

Đồng tế với Lm tân chánh xứ có 11 linh mục, cùng sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Khi đoàn đồng tế tiến lên Cung thánh, Lm Giuse Mai Thanh Tùng - Quyền Hạt trưởng hạt Gia Định - đã giới thiệu Lm tân chánh xứ với cộng đoàn, đọc Bổ nhiệm thư và chủ sự các nghi thức diễn nghĩa gồm: Lm tân chánh xứ đặt tay trên Sách Thánh tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với nhiệm vụ được lãnh nhận. Ngài được Lm quyền Hạt trưởng trao chìa khóa nhà thờ và Nhà tạm, ngồi ghế chủ tọa, tới giếng rửa tội, tòa giải tội, kéo chuông nhà thờ. Cuối cùng, Lm tân chánh xứ mở cửa Nhà tạm, xông hương Mình Thánh Chúa và quỳ thờ lạy Mình Thánh Chúa. Đây là trách nhiệm cao quý của vị mục tử giáo xứ: cử hành phụng vụ các Bí tích và Thánh lễ.

Sau khi công bố Tin Mừng, Lm Giuse Trần Cao Thăng đã chia sẻ: “Ba nhà chiêm tinh nhờ phán đoán khoa học mà nối kết các ngôi sao với Vua dân Do Thái. Họ lên đường đi tìm Ngài nhờ sự thúc giục sâu thẳm trong lòng. Thật vậy, chúng ta không thấy Chúa nhưng chúng ta có thể cảm nhận Ngài qua thực tế như ánh nắng mặt trời và oxy, thiếu nó thì chúng ta sẽ chết. Thiên Chúa đã dẫn dắt chúng ta qua trời đất, vũ trụ mà không cưỡng ép, để chúng ta có thể tìm thấy Ngài. Đức tin đến từ ân ban của Thiên Chúa. Ai có lòng thành mới tìm thấy Ngài. Ba nhà chiêm tinh có lòng thành nên gặp được Chúa, còn Hêrôđê thiếu lòng thành nên tìm mãi mà không thấy. Có Chúa là có bình an, vì Chúa chính là Hoàng tử Bình An.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, ông Chủ tịch HĐMV giáo xứ Hiển Linh thay mặt cộng đoàn chào đón Lm tân chánh xứ và hứa sẽ cộng tác cùng ngài trong việc xây dựng giáo xứ. Ông cũng cảm ơn Lm quyền Hạt trưởng và các linh mục đồng tế đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn để cầu nguyện cho tân Chánh xứ và cho giáo xứ, cảm ơn Đức Tổng Giuse đã gởi vị chủ chăn mới đến giáo xứ và tri ân Lm cựu chánh xứ Giuse Phạm Sỹ Tùng về những điều tốt đẹp ngài đã làm cho giáo xứ trong hơn 8 năm qua.

Đáp từ, Lm tân chánh xứ cảm ơn Đức Tổng Giuse đã tín nhiệm chọn ngài phục vụ giáo xứ, cảm ơn Lm quyền Hạt trưởng Giuse, Lm nguyên Hạt trưởng, các linh mục đồng tế và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với ngài, cảm ơn Lm tân chánh xứ Tân Hương đã giảng lễ. Ngài tâm niệm giáo xứ như một gia đình, nên ngài xin cộng đoàn hãy nâng đỡ và dìu dắt nhau trong đời sống đức tin và nhân bản.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15. Các linh mục đồng tế đã chụp hình lưu niệm với Lm tân chánh xứ. Sau đó, Lm tân chánh xứ đã chụp hình với thân nhân và các đoàn thể tham dự thánh lễ.

tocngan

Top