Giáo xứ Bình Thuận: Thánh lễ Tiệc Ly năm 2021

Giáo xứ Bình Thuận: Thánh lễ Tiệc Ly năm 2021

Giáo xứ Bình Thuận: Thánh lễ Tiệc Ly năm 2021

TGPSG-- “Chúa luôn yêu thương chúng ta và Ngài đã để lại cho chúng ta bản di chúc tình yêu”.

Trên đây là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Phó xứ Bình Thuận - Martino Đỗ Đức Chính - khi ngài chủ sự thánh lễ Tiệc Ly, diễn ra lúc 20g thứ Năm ngày 1-4-2021, tại nhà thờ Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Đồng tế với Lm Martino có Lm Chánh xứ Giuse Trần Văn Lưu, Lm Phó xứ Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh, Lm Phó xứ Phaolô Huỳnh Quốc Vinh và thầy Phó tế Giuse.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các thành viên trong Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các ban ngành đoàn thể và đông đảo cộng đoàn trong Giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Lm Chánh xứ đã cử hành nghi thức đốt chiên. Sau dó, Các thành viên của HĐMV cùng với các Lm đồng tế đã rước ba bình dầu: Dầu bệnh nhân ( Ol: oleum Infirmorum), Dầu Dự tòng (OS: Oleum Sanctum) và Dầu Thánh hiến (SC: Sanctum Chrisma) từ tiền sảnh Nhà thờ lên Cung Thánh.

Trong phần bài giảng, Lm Martino đã nói về một hình ảnh chưa bao giờ xảy ra trong xã hội loài người, đó là một ông chủ lại cúi xuống rửa chân cho các tôi tớ của mình. Hành động Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với loài người - một tình yêu vĩ đại và vô cùng sâu thẳm. Chúa muốn phục vụ và tặng chính bản thân mình cho chúng ta.

Lm Martino quảng diễn thêm: “Hôm nay, chúng ta cử hành thánh lễ Tiệc Ly với nghi thức rửa chân, giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho nhân loại. Chúa chết cho những kẻ mà chính Ngài tạo dựng nên. Chúa luôn yêu thương chúng ta và Ngài đã để lại cho chúng ta bản di chúc tình yêu.

Chúa yêu thương chúng ta trước và Ngài mời gọi: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Yêu thương người khác chính là cởi bỏ những hiềm khích nặng nề trong lòng, cảm thông với hoàn cảnh của họ, lướt qua được sự bất công và phiền toái mà họ có thể gây ra cho chúng ta”. Khi chúng ta thực hiện được chỉ thị yêu thương của Chúa, chúng ta mới sống vui vẻ với người khác và có thể bước vào thiên đàng vĩnh phúc”.

Sau cùng, Lm Martino mời gọi mọi người hãy thực hiện di chúc của Chúa bằng cách yêu thương nhau với tất cả trái tim. Hãy yêu Chúa mỗi ngày mỗi đậm sâu hơn và lan tỏa tình yêu đó cho những người chung quanh chúng ta.

Sau bài giảng, Lm Martino đã chủ sự nghi thức rửa chân.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung, dâng của lễ và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, các Lm đồng tế và cộng đoàn đã rước Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm phụ và bắt đầu các phiên chầu Thánh Thể lúc 21g và kết thúc lúc 24g cùng ngày.

Bạch Yến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top