Giáo xứ Bình An: Hồng ân Thánh Chức

Giáo xứ Bình An: Hồng ân Thánh Chức

Giáo xứ Bình An: Hồng ân Thánh Chức

Lúc 9 giờ 30, thứ Bảy 03.8.2019, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, Thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn, SDB, được cử hành trọng thể. Tân Lm Phanxicô Xaviê chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm hạt trưởng, các Lm bề trên và Lm Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco, Lm nghĩa phụ Giuse Lê Ngọc Đa và Lm hạt Bình An, các tân Lm cùng khóa và các Lm khách. Hiệp thông Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo các tu sĩ, các ông bà cố và thân nhân, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo hạt Bình An.

Trước lễ, Lm phó xứ Bình An Giuse Maria Lương Đức Nguyện chuyển lời Lm chính xứ Giuse Trịnh Văn Viễn cám ơn Lm quản hạt, các Lm bề trên Tỉnh dòng Don Bosco và các Lm đồng tế, các tu sĩ và cộng đoàn đã về thăm giáo xứ Bình An để cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng người anh em linh mục của cha thánh Gioan Bosco và là người con của giáo xứ Bình An.

Chia sẻ Lời Chúa, linh mục nghĩa phụ Giuse Lê Ngọc Đa, chính xứ Bình Thuận, hạt Bình An, đã trích dẫn câu tân Lm Phanxicô Xaviê chọn làm ý lực sống của mình: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), với gợi ý suy niệm về sứ vụ mục tử nhân lành theo gương Thầy Giêsu Linh mục. Ý nghĩa tình yêu vô biên của vị mục tử hết lòng vì đàn chiên cũng được Lm nghĩa phụ Giuse minh họa về gương cha thánh Gioan Don Bosco, một chứng nhân vĩ đại đã dành trọn đời mục tử của mình để hướng mọi thành phần thanh thiếu niên về với Chúa với câu nói nổi tiếng: “Xin cho tôi các linh hồn, còn các sự khác hãy lấy đi”.

Cuối lễ, tân Lm Phanxicô Xaviê chủ tế và các tân Lm cùng khóa quỳ trước bàn thờ, hiệp cùng cộng đoàn phụng vụ đọc kinh cầu cho các tân linh mục. Sau kinh nguyện, vị đại diện Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ chúc mừng tân Lm Phanxicô Xaviê và các tân Lm cùng khóa: Xin Chúa gìn giữ, thêm sức để quý tân linh mục luôn mãi là những vị mục tử tốt lành đẹp lòng Chúa.

Sau phát biểu của vị đại diện giáo xứ, những bó hoa tươi thắm kèm tràng pháo tay vang khắp nhà thờ chúc mừng quý tân Lm. Tân Lm Phanxicô Xaviê cũng gửi tặng Lm nghĩa phụ Giuse bó hoa tươi thắm như tấm lòng con thảo.

Trước khi ban phép lành cuối lễ đầu đời linh mục, tân Lm Phanxicô Xaviê đã bày tỏ tâm tình cảm tạ, tri ân các Lm hạt trưởng, Lm bề trên Giám tỉnh, các Lm giáo sư, Lm chính xứ và hai Lm phó giáo xứ Bình An, Lm nghĩa phụ và các Lm đồng tế, các tu sĩ, các chức Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn phụng vụ, vì tình yêu thương đã cùng hiệp thông với các ngài trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Và khi những lời yêu thương tân Lm Phanxicô Xaviê dành cho thân mẫu của mình, cộng đoàn đã phải vỗ tay khích lệ vì cảm xúc trào dâng – bố mất sớm, mẹ có một mình con, nhưng vẫn vượt khó lo cho con tu học để có hoa trái hôm nay dâng lên Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top