Giáo xứ Bình An: hội Con Đức Mẹ mừng bổn mạng

Giáo xứ Bình An: hội Con Đức Mẹ mừng bổn mạng

Giáo xứ Bình An: hội Con Đức Mẹ mừng bổn mạng

Lúc 18 giờ, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng hội Con Đức Mẹ giáo xứ Bình An được cử hành trọng thể. Linh mục (Lm) Giuse Maria Lương Đức Nguyện, phó xứ Bình An chủ sự Thánh lễ. Tham dự Thánh lễ có quý soeurs tu viện Mến Thánh Giá Bình An, quý chức Hội đồng Mục vụ, hội Con Đức Mẹ và cộng đoàn giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Giuse Maria ngỏ lời cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những đặc ân Chúa ban cách riêng cho Mẹ cũng là cho chúng ta. Mẹ đã sống trọn đời mình vì ơn thánh để ta học nơi Mẹ mà nên thánh.

Chia sẻ trong giảng lễ dựa vào Tin Mừng (Lc 1,26-38) với điểm nhấn “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu”, Lm chủ tế Giuse Maria đã hướng cộng đoàn cùng suy niệm về mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa, qua sự loan báo của sứ thần Gabriel cho Đức Maria. Mẹ đã “Xin vâng” bởi Mẹ tràn đầy ân sủng Chúa, sẵn sàng đón nhận thánh ý để Chúa thực hiện hồng ân cứu độ của Người cho nhân loại.

Lm Giuse Maria cũng dẫn giải về tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, trọn đời Đồng Trinh để củng cố niềm tin vào Mẹ nơi cộng đoàn. Và nhân đức sống của Mẹ là mẫu gương cho tất cả chúng ta noi theo trong hành trình ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top