Giáo xứ Bùi Phát: Ngày Quốc tế cầu cho Bệnh nhân

Giáo xứ Bùi Phát: Ngày Quốc tế cầu cho Bệnh nhân

Giáo xứ Bùi Phát: Ngày Quốc tế cầu cho Bệnh nhân

WGPSG-- “Khi chúng ta chạy đến với Mẹ, Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa giúp chúng ta. Xin Mẹ tiếp tục cầu xin Chúa ban ơn xuống cho mỗi người chúng ta trong đời sống thường nhật cũng như trong đời sống đức tin”.

Trên đây là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Đaminh trong Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân, diễn ra vào lúc 17g30, ngày 11-2-2020, tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Thánh lễ do Lm chánh xứ Đaminh Lâm Quang Khánh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó Vinh Sơn Phaolô Nguyễn Đức Hùng, Lm phó Giuse Lê Quốc Hùng. 

Tham dự Thánh lễ có khoảng 20 bệnh nhân không có khả năng đi lại, và trên 200 người đau yếu gồm đủ mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các nữ tu, các vị trong HĐMV giáo xứ, đại diện các hội đoàn, cùng khoảng 1.200 giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, Lm Đaminh chia sẻ: "Đức Maria là người luôn cầu bầu cùng Chúa cho tất cả mọi người. Khi chúng ta chạy đến với Mẹ, Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa giúp chúng ta. Xin Mẹ tiếp tục cầu xin Chúa ban ơn xuống cho mỗi người chúng ta trong đời sống thường nhật cũng như trong đời sống đức tin. Xin Mẹ giúp chúng ta biết phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới chữa lành và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Cách riêng, chúng ta cầu xin Chúa cho các bệnh nhân, qua Bí tích Xức dầu, được gia tăng ân sủng Chúa Thánh Thần, để sống vững chắc đức tin của mình trong cơn thử thách bệnh tật".

Tiếp theo, Lm chánh xứ cử hành nghi thức Xức dầu và đặt tay cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh thể và kết thúc lúc 19g00 trong niềm hân hoan, tin tưởng của các bệnh nhân cũng như của cộng đoàn dân Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top