Giáo xứ Bình An: Mừng Lễ quan thầy

Giáo xứ Bình An: Mừng Lễ quan thầy

Giáo xứ Bình An: Mừng Lễ quan thầy

WGPSG -- Lúc 4 giờ 30, Chúa nhật XXVII thường niên 06.10.2019, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - quan thầy giáo xứ - được cử hành trọng thể. Linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Trung Tín đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm chính xứ Giuse Trịnh Văn Viễn, Lm phó xứ Giuse Maria Lương Đức Nguyện và các Lm khách, thầy phó tế Giuse phụ lễ. Hiệp ý trong Thánh lễ có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Bình An, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ (Gx) cùng các gia đình di dân đang lưu trú tại Gx Bình An.

Chia sẻ trong bài giảng, dựa vào Tin Mừng theo thánh Luca 1,26-38 thuật về sứ điệp truyền tin mà Đức Trinh Nữ Maria đón nhận qua sứ thần Gabriel: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu”, Lm phó xứ Giuse Maria đã hướng cộng đoàn cùng suy niệm về mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa qua kinh Mân Côi. Chúa muốn tất cả chúng ta nên thánh, và kinh Mân Côi như một phương thế để nhờ Mẹ cầu bầu, dẫn dắt chúng ta đến gần Chúa. Nhờ kinh Mân Côi, lòng tin cậy mến nơi mỗi người chúng ta luôn được triển nở trong sự hiệp nhất, yêu thương từng gia đình và cộng đoàn giáo xứ.

Được biết, giáo xứ Bình An chọn Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng từ ngày thành lập giáo xứ 1955. Ngoài việc đọc kinh Mân Côi trong nhà thờ trước giờ lễ hoặc các buổi cầu nguyện chung, kinh Mân Côi còn được phát triển rộng rãi nơi cộng đoàn tại nhiều giáo khu, các hội đoàn và các nhóm gia đình vào giờ kinh tối thường ngày.

Mặc dù đang bệnh, nhưng Lm chính xứ Giuse Trịnh Văn Viễn vẫn hiện diện cùng cộng đoàn. Chia sẻ trong tâm tình giảng lễ, Lm phó xứ Giuse Maria đã bộc bạch: Sự hiện diện của cha sở trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay như một dấu chỉ của tình yêu thương trong đại gia đình giáo xứ, qua kết hợp của từng lời kinh Mân Côi, nhờ Mẹ và trong Mẹ.

Năm 2020, giáo xứ Bình An tròn 65 năm ngày thành lập. Số năm tuy còn khiêm tốn so với lịch sử nhiều giáo xứ trong giáo phận Sài Gòn, nhưng đó là một hành trình đức tin đầy sống động của những người Công giáo di cư đến một vùng đất hoang sơ, lau sậy, dưới sự dẫn dắt của các Lm tiên khởi. Và Chúa Nhật XXVIII thường niên, ngày 13.6.2019 sắp tới, giáo xứ sẽ tổ chức Đại hội bầu Ban Thường vụ HĐMV GX khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2024 theo luật chung của giáo phận Sài Gòn. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top