Điều gì quan trọng hơn việc làm?

Điều gì quan trọng hơn việc làm?

Điều gì quan trọng hơn việc làm?

TGPSG / HenriNouwen -- Tôi ngờ rằng chúng ta thường hay tách lìa khỏi chính bản thân mình và trở thành những người xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Chúng ta có xu hướng chạy khắp nơi để cố gắng giải quyết các vấn đề của thế giới, trong khi đó lại tránh đối mặt với chính bản thân của mình - là nơi mà chúng ta tìm thấy nguồn gốc sâu xa nhất của các vấn đề.

Chúng ta nhiều khi giống như một ông giám đốc điều hành rất bận rộn, một hôm bước tới trước một bông hoa quý và nói: “Bạn đang làm gì ở đây vậy? Bạn không bận bịu với công việc gì hay sao?” và sau đó nghe thấy câu trả lời bất ngờ của bông hoa: "Xin lỗi ngài, nhưng việc của tôi chính là hiện diện ở đây cách xinh đẹp."

Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được sự khôn ngoan này của loài hoa: “hiện diện như thế nào” thì quan trọng hơn “làm gì”? Làm thế nào chúng ta có thể gặp gỡ người khác một cách sáng tạo với tất cả nền tảng cuộc sống của chính mình?

Henri Nouwen

Dừng tay lại, hãy biết Ta đây là Thiên Chúa (Tv 46,11)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top