Suy niệm đàng Thánh Giá: Chặng thứ mười bốn - Táng xác Chúa Giêsu trong mộ đá

Suy niệm đàng Thánh Giá: Chặng thứ mười bốn - Táng xác Chúa Giêsu trong mộ đá

Suy niệm đàng Thánh Giá: Chặng thứ mười bốn - Táng xác Chúa Giêsu trong mộ đá

TGPSG – “Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.” (Ga 19, 40-42)

Vào lúc này, "có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sabát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền.” (Lc 23,53-56)

Khi ấy, một sự yên ả sâu thẳm bao trùm ngôi mộ của Chúa Giêsu. Sách Sáng Thế kể lại, sau khi sáng tạo muôn loài, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Cũng thế, vào ngày cuối cùng của tuần lễ cứu độ, khi Chúa Giêsu hoàn tất mọi sự theo thánh ý Chúa Cha, Ngài nghỉ ngơi trong mộ. Và những người phụ nữ, tan nát cõi lòng trước cái chết của Chúa Giêsu, cũng về nghỉ ngơi theo Luật dạy.

Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, ngày thân xác của Chúa Giêsu - Ngôi Lời nhập thể - nằm yên trong mộ đá, chính là ngày cô tịch của Thiên Chúa. Trong ngày này, toàn thể tạo vật chờ đợi trong sự yên tĩnh sâu xa. Đây là ngày tĩnh lặng trên hết mọi ngày, ngày nối kết giao ước cũ và giao ước mới, nối kết Israel với dân mới của Thiên Chúa, nối kết đền thờ Giêrusalem với việc thờ phượng trong Thánh Thần, nối kết hi lễ bằng máu chiên bò với Thánh Thể Đức Kitô, nối kết lề luật cũ với Tin Mừng. Đây là ngày tĩnh lặng vô cùng phong phú, chờ đợi sinh ra muôn ngàn hoa trái.

Chúng ta cần học hỏi nhiều về một vị Thiên Chúa nghỉ ngơi trong tĩnh lặng và cô tịch. Cho dẫu phải sống trong một thế giới ồn ào náo nhiệt, chúng ta vẫn có thể nghỉ ngơi trong tĩnh lặng và cô tịch với Thiên Chúa và để cho sự nghỉ ngơi thánh thiêng ấy sinh hoa trái trong ta. Sự nghỉ ngơi ấy của Thiên Chúa là sự yên tĩnh sâu thẳm của trái tim ngay cả giữa tiếng gào thét của quyền lực sự chết. Đây là sự tĩnh lặng cung cấp cho chúng ta niềm tin và hy vọng, giúp cho trái tim của chúng ta được bình an và hân hoan ngay cả khi mọi sự không diễn tiến tốt đẹp, khi hoàn cảnh đau thương chưa được giải quyết, khi chiến tranh vẫn tiếp diễn làm gãy đổ nhịp sống của chúng ta.

Người ta sẽ có được sự nghỉ ngơi thánh thiêng này khi sống trong Thần khí của Đức Giêsu. Đây không phải là sự nghỉ ngơi thụ động hay cam chịu, nhưng được ghi dấu với những hành động đầy sáng tạo cho công lý và hòa bình. Những hành động này sẽ phát sinh khi trái tim chúng ta biết nghỉ ngơi trong Thiên Chúa và vì thế được giải thoát khỏi những ám ảnh và áp lực, để tràn ngập trong niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa.

Cho dù chúng ta có làm việc hay đang ngưng làm việc, chúng ta luôn cần đi vào sự nghỉ ngơi của ngày thứ Bảy Tuần Thánh, khi Chúa Giêsu được chôn cất trong mộ đá và toàn thể tạo vật chờ đợi mọi sự được đổi mới trong Thánh Thần.

Vi Hữu (suy tư từ Walk with Jesus của Henry Nouwen)

 

 

SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ

Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị kết án
Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác cây thập giá
Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Chặng thứ tư: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ Maria
Chặng thứ năm: Ông Simon giúp đỡ Chúa Giêsu vác thánh giá
Chặng thứ sáu: Bà Veronica trao khăn lau mặt cho Chúa Giêsu
Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Giêrusalem
Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị lột áo
Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá
Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chịu chết
Chặng thứ mười ba: Tháo đinh Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ
Chặng thứ mười bốn: Táng xác Chúa Giêsu trong mộ đá
Chặng thứ mười lăm: Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top