Cha Bề trên Francisco Javier Sancho Fermin, O.C.D thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Cha Bề trên Francisco Javier Sancho Fermin, O.C.D thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Cha Bề trên Francisco Javier Sancho Fermin, O.C.D thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

TGPSG - Chiều thứ Hai ngày 12-9-2022, lúc 17g30, cha Francisco Javier Sancho Fermin, Bề trên Dòng Cát Minh tại Rôma, nhân dịp đến Việt Nam thăm Đan Viện Cát Minh Sài Gòn đã đến chia sẻ với các chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, ngay ngày đầu tiên chủng viện bắt đầu năm học mới.

Cha Francisco Javier Sancho Fermin lãnh nhiều trách vụ trong nhà Dòng Trung ương tại Rôma và là giáo sư tại nhiều trường đại học công giáo, nhất là tại Đại học Teresianum Rôma. Cha cũng là tác giả những tác phẩm tu đức khác nhau, nhất là nghiên cứu và phổ biến linh đạo của thánh Edith Stein.

Cha Giuse Cao Minh Triết, tuyên úy Dòng Kín Cát Minh đã giới thiệu với ngài sơ nét về lịch sử, đường hướng và hoạt động của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong suốt gần 160 năm qua, từ năm 1863, khi cha Bề trên Tiên khởi Théodore Louis Wibaux đặt nền móng xây dựng chủng viện.

Chia sẻ trong giờ huấn đức, cha Francisco rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy số lượng chủng sinh khá đông đang tu học tại đại chủng viện. Cha đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống kết hiệp cá vị với Đức Kitô, một yếu tố thiết yếu của đời tu trì linh mục và nhắn nhủ mỗi chủng sinh hãy biết gia tăng đời sống cầu nguyện để kết hợp với Chúa Giêsu mỗi ngày. Vì chỉ có Chúa Giêsu mới là lẽ sống, nguồn vui, bình an, hạnh phúc của đời chủng sinh, linh mục. Chia sẻ của cha càng giúp chủng sinh xác tín trong ngày đầu năm mới để cố gắng sống tương quan mật thiết hơn với Chúa Giêsu và để Chúa Thánh Thần huấn luyện uốn nắn từng phút giây.

Sau buổi huấn đức, cha Francisco chụp hình lưu niệm với gia đình Đại Chủng viện.

Ban Truyền thông Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top