Caritas TGP Sài Gòn: Cuối năm nhìn lại các hoạt động

Caritas TGP Sài Gòn: Cuối năm nhìn lại các hoạt động

Caritas TGP Sài Gòn: Cuối năm nhìn lại các hoạt động

TGPSG -- Thời điểm cuối năm luôn là dịp để mỗi cá nhân, đoàn thể nhìn lại các hoạt động của mình trong 365 ngày vừa qua với những vui vẻ, tốt đẹp cũng như cả những điều chưa hoàn thiện, để từ đó đặt ra mục tiêu, hy vọng cho năm mới.

Với tinh thần đó, cùng sự có mặt của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, lúc 9h00 sáng thứ Sáu ngày 26/1/2024, với lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, linh mục (Lm) Giám đốc (GĐ) Caritas, các Cha Linh hướng và các Soeurs đã bắt đầu cuộc họp, báo cáo kế hoạch bác ái của Caritas TGPSG.

Mở đầu, Lm GĐ Caritas gửi lời chào đến Đức Tổng Giuse, các linh mục, tu sĩ và giới thiệu với mọi người về các thành viên mới trong văn phòng Caritas. Đồng thời, ngài cũng sơ lược lại các hoạt động trong năm 2023. Hầu hết mọi hoạt động đều diễn ra thành công tốt đẹp. Một vài bài học kinh nghiệm cũng được rút ra để Caritas có thể phục vụ tốt hơn ở những dự định mới trong tương lai.

Tiếp tục là lời chỉ dạy của Đức Tổng Giuse đến với mọi người.

- Trước hết, ngài cảm ơn tất cả các linh mục, tu sĩ và toàn thể dân Chúa trong giáo phận đã rất quảng đại lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe lời kêu gọi từ những giáo hạt cũng như từ ngài, lắng nghe lời kêu gọi của người nghèo để tất cả mọi người đều hăng say việc thực thi bác ái, đã thực hiện những kế hoạch bác ái của Caritas để giúp cho Giáo Hội suốt một năm vừa qua. Ngài rất vui mừng khi thấy Tổng Giáo phận có các thành phần hăng say, quảng đại trong các hoạt động của Caritas.

- Ngài nhấn mạnh đến các hoạt động của Caritas, phục vụ một cách vô vị lợi. Caritas là một Đức Ái hoàn hảo từ Chúa, làm vì một động lực, một động cơ là tình yêu của Chúa thật, không phô trương hay trình diễn.

- Cuối cùng ngài khuyên tất cả mọi người phải nhạy bén về phục vụ, làm bác ái không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.

Kế đến Lm GĐ Caritas trình bày các dự án mới trong năm 2024, đồng thời cũng mời gọi các linh mục đóng góp ý kiến để cho các dự án được thực hiện tốt đẹp.

Sau cùng, ngài đại diện cảm ơn và chúc tết Đức TGM Giuse cùng toàn thể mọi người. Tất cả dâng lời tạ ơn Chúa và ra về bình an trong tinh thần cộng tác vì Chúa, vì Giáo hội.

Bài: Truyền thông Caritas TGPSG (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top