Cáo phó: Thân mẫu của Linh mục GB Đỗ Quốc Vinh, phó xứ Tân Định - Bà cố Maria Nguyễn Thị Chi qua đời 15-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Linh mục GB Đỗ Quốc Vinh, phó xứ Tân Định - Bà cố Maria Nguyễn Thị Chi qua đời 15-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Linh mục GB Đỗ Quốc Vinh, phó xứ Tân Định - Bà cố Maria Nguyễn Thị Chi qua đời 15-8-2021

“Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)
CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô,
gia đình chúng con chân thành kính báo:
BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHI
Thân mẫu của linh mục Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh
đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 00 Chúa nhật
ngày 15 tháng 08 năm 2021
Hưởng thọ 76 tuổi

Kính xin Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Hồng y Gioan Baotixita, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em thương cầu nguyện cho bà cố Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tang gia đồng kính báo.

T/M gia đình
Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh
Cha Phó Giáo xứ Tân Định

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top