Thánh lễ giỗ giáp năm Cha giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh

Thánh lễ giỗ giáp năm Cha giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh

WGPSG -- Sáng thứ Ba, lúc 5g20, ngày 22.04.2018, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tổng Giáo phận Sàigòn, đã đến chủ tế Thánh lễ giỗ giáp năm Cha giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh. Đồng tế với ngài có Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, quý cha giáo nội trú, quý cha thuộc Trung tâm Mục vụ, quý cha Tòa Tổng Giám mục.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy Phó tế, quý thầy Đại Chủng viện cũng như quý xơ và quý khách; đặc biệt, ông cố cha Giuse Maria và gia đình cũng đến hiệp thông với gia đình Chủng viện trong Thánh lễ.

Sau khi thầy phó tế công bố bài Tin Mừng theo thánh Gioan về trình thuật Chúa hiện ra với các tông đồ tại biển hồ Tibêria sau khi Người sống lại, Đức cha Luy chia sẻ về sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Ngài nhấn mạnh đến sự khác biệt của các môn đệ trước và sau khi gặp được Chúa phục sinh. Sự khác biệt này rất cần thiết cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Nhưng trên hết, truyền giáo là một công cuộc của Thiên Chúa. Công cuộc truyền giáo được sánh ví như việc thả một chiếc lưới đánh cá, dẫu mỏng manh nhưng bền chắc. Sự bền chắc được bảo đảm bởi chính Thiên Chúa, để thu bắt được 153 con cá là toàn thể mọi dân trên thế giới, không loại trừ ai. Công cuộc này cũng là một sứ vụ đòi buộc tất cả mọi Kitô hữu phải thực hiện.

Cuối bài chia sẻ, Đức cha đã nhắc lại đôi dòng kỷ niệm đáng nhớ về cha cố Giuse Maria. Theo Đức cha, đúng một năm trước, đây là bài Tin Mừng đã được đọc lên trong Thánh lễ cuối cùng mà cha cố Giuse Maria dâng lên Thiên Chúa trước khi được Chúa gọi về. Trong Thánh lễ đó, cha cố Giuse Maria đã dâng lên những lời cầu nguyện thiết tha khi suy niệm và chia sẻ bài Tin Mừng ấy. Lời nguyện đó được minh chứng bằng chính sự tận hiến cuộc đời của cha cố khi còn sinh thời.

Cuối Thánh lễ, ông cố Phêrô - thân phụ của cha cố Giuse Maria - đã thay mặt thân quyến nói lên những lời tri ân đến Đức cha Giám quản, Đức cha Luy và quý cha đồng tế cũng như quý thầy, quý xơ và quý khách đang hiện diện.

Sau đó, quý Đức cha, quý cha, quý thân quyến cha cố và quý khách đã cùng toàn thể quý thầy dùng bữa sáng tại nhà cơm gia đình Đại Chủng viện trong tình thân chia sẻ ấm cúng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top