Nội san Lửa Mến tháng 5.2021

Nội san Lửa Mến tháng 5.2021

Nội san Lửa Mến tháng 5.2021

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

 

Nội dung:

- Mục lục    

- Niềm vui được Chúa Giêsu chia sẻ

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin

- Fatima, lời Mẹ khuyên nhủ

- Huấn luyện căn bản

- Sắc hoa nhân đức

- Đối thoại và cảm thông

- Maria, Mẹ ngàn hoa

- Hoa lòng dâng Mẹ

- Chúa về trời – Đi loan báo Tin Mừng

- Đức Mẹ, Đấng chỉ bảo đàng lành

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

 

Nội san Lửa Mến tháng 05 năm 2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top