Nội san Lửa Mến tháng 2.2022

Nội san Lửa Mến tháng 2.2022

Nội san Lửa Mến tháng 2.2022

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục                                                            

- Đức Mẹ khuyên tôi hãy tạ ơn Chúa…       

- Suy niệm Lời Chúa     

- Năm mới Hiệp Hành   

- Bồi dưỡng đức tin        

- Tin Giáo hội hoàn cầu 

- Một thoáng bên thềm Xuân Hiệp Hành

- Năm Dần nói chuyện chúa tể sơn lâm

- Vĩnh hôn  

- Mẹ luôn yêu thương

- Tình Xuân quê ngoại

- Chuyến đò mùa Xuân

- Trang Thanh niên        

- Trang Thiếu nhi 

- Trang sức khỏe gia đình        

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân, bác ái   

- Hiệp ý cầu nguyện                                            

Tải về: Nội san Lửa Mến tháng 02 năm 2022

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top