Nội san Lửa Mến tháng 1.2022

Nội san Lửa Mến tháng 1.2022

Nội san Lửa Mến tháng 1.2022

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục

- Đức Mẹ giúp tôi nên như trẻ thơ

- Suy niệm Lời Chúa

- Ý nghĩa Logo Thượng HĐGMVN

- Bồi dưỡng đức tin

- Thư ngỏ GĐPTTTCG Việt Nam

- Tin Giáo hội hoàn cầu

- Đơn hôn

- Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa

- Trầm tư cuối năm

- Xây dựng hạnh phúc

- Dấu chân địa đàng

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân, bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Tải về Nội san Lửa Mến tháng 01 năm 2022

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top