Nội san Lửa Mến tháng 08.2020

Nội san Lửa Mến tháng 08.2020

Nội san Lửa Mến tháng 08.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục         

- Quy chiếu về Chúa Giêsu       

- Suy niệm Lời Chúa       

- Bồi dưỡng đức tin        

- Phụng vụ Lời Chúa tháng 08.2020           

- Trong Giêsu, xin theo Mẹ về Trời   

- Mẹ ơi         

- Tha thứ để có hạnh phúc      

- Chuyến xe bão táp

- Thánh nữ Monica         

- Xin vâng theo Mẹ về Trời

- Chúa Hiển Dung

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 08 năm 2020

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top