Nội san Lửa Mến tháng 04.2020

Nội san Lửa Mến tháng 04.2020

Nội san Lửa Mến tháng 04.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

Mục lục          

Chống lại kẻ thù vô hình           

Suy niệm Lời Chúa

Bồi dưỡng đức tin

Chiêm Ngắm Thập Tự

Lịch sử lễ Lòng Chúa Thương Xót

Dịch Covid-19 – Dấu chỉ thời đại?

Chiều tím Can-vê

Đại dịch Covid-19: 1 bài học…

Tìm hiểu nhà trọ Thánh Marta           

Phúc đức tại mẫu

Ngạc nhiên

Lễ Lá hôm nay

Trang Thanh niên

Trang Thiếu nhi

Trang sức khỏe gia đình

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

Trang ân nhân & bác ái

Hiệp ý cầu nguyện

 

Nội san Lửa Mến tháng 04 năm 2020

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top