Nội san Lửa Mến tháng 02.2023

Nội san Lửa Mến tháng 02.2023

Nội san Lửa Mến tháng 02.2023

Tóm tắt nội dung

TGPSG - Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục

- Nhớ về Đức Benedicto

- Suy niệm lời Chúa

- Câu chuyện Truyền giáo

- Tạ ơn Chúa con được sang năm mới

- MVGĐ: Bệnh câm điếc

- Bụi tro

- Sống bác ái mùa Chay

- Sắc màu mùa Xuân

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG Việt Nam

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG 

- Trang ân nhân, bác ái   

- Hiệp ý cầu nguyện

>> Tải về Nội san Lửa Mến tháng 02 năm 2023

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top