Nội san Lửa Mến tháng 02.2020

Nội san Lửa Mến tháng 02.2020

Nội san Lửa Mến tháng 02.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

Mục lục          

Suy niệm Lời Chúa

Bồi dưỡng đức tin

Chúa Xuân – Đấng sáng tạo     

Nói lời yêu thương 18

Tâm trạng cô đơn…       

Giải 1: Hồn Tông Đổ     

Giải 2: Tôi viết báo        

Tản mạn Xuân Canh Tý 

Đi lễ đầu xuân      

Bóng Hoàng Hôn 

Những điều trái ngược3

Trang Thanh niên 

Trang Thiếu nhi   

Trang sức khỏe gia đình

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi  

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG  

Trang ân nhân & bác ái  

Hiệp ý cầu nguyện

(Nội san Lửa Mến tháng 02.2020)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top