Nội san Lửa Mến tháng 01.2020

Nội san Lửa Mến tháng 01.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

Mục lục          

Suy niệm Lời Chúa

Bồi dưỡng đức tin

Hạnh Các Thánh tháng 01.2020

Xuân Yêu Thương

Nói lời tốt đẹp     

Giải 3: Gương sáng trong xứ đoàn     

Ngôi nhà mới của chú dê núi…

Con anh, con em, con chúng ta

Bát Phúc Lâm Môn

Tình Xuân

Trang Thanh niên 

Trang Thiếu nhi   

Trang sức khỏe gia đình

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi  

Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG  

Trang ân nhân & bác ái  

Hiệp ý cầu nguyện

(Nội san Lửa Mến 01.2020)

Top