Gx. Bùi Phát: đón nhận cha phụ tá mới

Gx. Bùi Phát: đón nhận cha phụ tá mới

WGPSG – Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 31-7-2010, cha Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc được đón về giáo xứ Bùi Phát nhận nhiệm vụ linh mục phụ tá giáo xứ Bùi Phát.

Đúng 17 giờ, cha cử hành Thánh lễ đầu tiên, ra mắt cộng đoàn giáo xứ Bùi Phát. Cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý cho biết, cha Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc từ giáo xứ Nghĩa Hòa (hạt Chí Hòa) chuyển về, hoán đổi với cha Đa Minh Hoàng Trọng Hợp sang làm linh mục phụ tá giáo xứ Nghĩa Hòa, theo lệnh thuyên chuyển của ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Trong lời mở đầu, linh mục tân phụ tá kính chào cộng đoàn; ngài xin được nhận giáo xứ Bùi Phát như một mái ấm gia đình, mở rộng vòng tay đón nhận cha, để cha có điều kiện chu toàn sứ vụ mới và xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha.

Đáp lại là những tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn, bày tỏ tấm lòng sẵn sàng mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận cha vào trong gia đình Bùi Phát.


bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top