Giáo xứ Tân Thành: Tân Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đaminh

Giáo xứ Tân Thành: Tân Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đaminh

Giáo xứ Tân Thành: Tân Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đaminh

Được sự chấp thuận của Linh mục chánh xứ, Huynh đoàn giáo dân Đaminh (HĐGDĐM) giáo xứ Tân Thành đã tổ chức bầu Ban phục vụ HĐGDĐM khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2023, vào lúc 14g00 ngày 08-9-2019, tại hội trường giáo xứ Tân Thành.

Đến tham dự có Linh mục Đaminh Phạm Minh Thủy – chánh xứ và là linh hướng HĐGDĐM giáo xứ, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP – Đặc trách HĐGDĐM Tổng Giáo phận TPHCM (TGP), đại diện Ban phục vụ HĐGDĐM giáo hạt Tân Sơn Nhì (Liên huynh Thánh Vinh Sơn), 44 đoàn viên HĐGDĐM giáo xứ Tân Thành (trên 50% số đoàn viên trong danh sách).

Ngay sau phút thánh hóa khai mạc, đại diện ban bầu cử đã giới thiệu với các Linh mục, quý khách và các đoàn viên HĐGDĐM về thể lệ bầu cử, thành phần thụ cử đã được giới thiệu, phương pháp bầu cử, kiểm tra lại tư cách của các cử tri.

Sau khi bỏ phiếu, kiểm phiếu hợp lệ, ban bầu cử đã công bố kết quả và linh mục chánh xứ đã công nhận kết quả bầu cử với các thành viên trúng cử như sau:

  1. Anna Đỗ Thị Liên
  2. Maria Nguyễn Thị Nháng
  3. Maria Phạm Thị Nhiên
  4. Đaminh Nguyễn Phi Thông
  5. Đaminh Vũ Ngọc Thúy.

Sau đó, tân ban phục vụ đã chọn anh Đaminh Vũ Ngọc Thúy làm trưởng Ban phục vụ HĐGDĐM giáo xứ Tân Thành.

Trước khi kết thúc, Linh mục Đaminh đã cám ơn linh mục Đặc trách HĐGDĐM TGP, đại diện Liên huynh Thánh Vinh Sơn đã đến tham dự làm cho cuộc bầu cử được trong sáng, chọn được 05 anh chị em ban phục vụ là do Chúa soi sáng nên thật chính đáng. Ngài chấp nhận và mời gọi ban phục vụ mới phục vụ trong khiêm tốn, trong bác ái, cũng như tất cả đoàn viên huynh đoàn sinh hoạt trong bác ái, yêu thương và nhất là hiệp nhất với nhau trong tinh thần quên mình phục vụ.

Anh Đaminh Vũ Ngọc Thúy thay lời tân Ban phục vụ hứa cùng nhau đồng tâm, nhất trí, cố gắng xây dựng Huynh đoàn ngày càng thăng tiến trên con đường thánh đức.

Cuộc bầu cử tân ban phục vụ kết thúc vào lúc 15g00. Mọi người ra về trong tâm trạng vui mừng vì HĐGDĐM giáo xứ có tân ban phục vụ đoàn kết yêu thương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top