TGP SÀI GÒN::Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 14 Thường niên năm C

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 14 Thường niên năm C

WGPSG -- Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ:

Nội dung:

- Suy niệm Lời Chúa

- Tin Giáo hội khắp nơi

- Tin Giáo hội Việt Nam

- Tin giáo xứ và các đoàn thể Công giáo Tiến hành

File gửi kèm:

Bản tin Giáo xứ Tam Hà: Chúa nhật 14 Thường niên năm C

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top