Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

WGPSG -- Ngày 29/6/2011, lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, giáo xứ Hà Nội đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng cha cố Phaolô Nguyễn Hải Bằng (nguyên chánh xứ giáo xứ Cái Tắc, Cần Thơ) và bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

Thánh lễ do cha cố Phaolô chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ và cha Giuse Phùng Văn Thông Minh.

Trước Thánh lễ, cha chánh xứ Hà Nội có lời chúc mừng cha cố Phaolô, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và những vị nhận Thánh Phêrô và Phaolô là bổn mạng, ông Chủ tịch HĐMVGX Hà Nội đã thay mặt giáo xứ tặng hoa chúc mừng bổn mạng cha Phaolô. Đặc biệt, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Cái Tắc, Giáo phận Cần Thơ cũng đã lên chúc mừng bổn mạng cha nguyên chánh xứ Phaolô.

Trong Thánh lễ, cha chánh xứ mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô, trong dịp kỷ niệm 60 năm linh mục được hồn an xác mạnh và ơn khôn ngoan, để người hướng dẫn Hội Thánh vượt qua sóng gió trần gian, về tới quê hương thiên quốc.

Ngoài ra, ngài cũng cám ơn thành viên HĐMVGX đã cộng tác với ngài và giáo xứ, góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến về mọi lãnh vực. Cầu chúc các thành viên HĐMVGX luôn vâng phục và tích cực cộng tác với các chủ chăn, để phục vụ mọi người như lòng Chúa ước mong.

Dầu sao, quá trình phục vụ cũng không tránh khỏi những lúc gian truân, buồn phiền, kể cả sự hiểu lầm... nhưng:
Như thánh Phêrô, ngài cũng đã kêu lên: “Thầy ơi, xin cứu con” trong lúc bị chao đảo khi đi trên mặt nước để đến với Chúa (x. Mt 14, 22).
Như thánh Phêrô, ngài cũng đã “Bỏ hết mọi sự mà đi theo Người” sau khi bắt được mẻ lưới đầy hai thuyền cá lớn (x. Lc 5, 1-11).
Xin cầu chúc cha cố Phaolô và thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, luôn sống tinh thần của Thánh Phaolô: “Tôi sống không phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top