Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 469 Chúa nhật Lễ Lá

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 469 Chúa nhật Lễ Lá

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 469 Chúa nhật Lễ Lá

TGPSG -- Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, đồng thời với Lời Chúa giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Nội dung:

- Lá thư mục tử

- Trang sống Lời Chúa

- Tin sinh hoạt Giáo hội khắp nơi

- Tin Giáo hội Việt Nam và TGP Sài Gòn

- Tin giáo xứ

Tải file đính kèm: Bản tin Giáo xứ Chợ Đũi: Chúa nhật Lễ Lá

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top