Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Tĩnh tâm cuối năm - trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, tiếp nhận ứng viên Phó tế

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Tĩnh tâm cuối năm - trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, tiếp nhận ứng viên Phó tế

WGPSG -- Trước khi kết thúc năm học 2016-2017, Gia đình ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn tham dự các ngày tĩnh tâm tạ ơn Chúa, trao ban tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho quý thầy lớp thần học năm III. Ngoài ra, trước khi lãnh nhận chức thánh, các ứng viên phó tế phải công khai nói lên lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành.

Tĩnh tâm

Gồm có bốn nhóm tĩnh tâm riêng biệt:

- Các thầy khóa XX (lớp Tu Đức) đi tĩnh tâm sớm nhất với 10 ngày, từ ngày 16 đến 26 tháng 5 năm 2017 tại Foyer Cao Thái. Đồng hành với quý thầy có cha Giuse Nguyễn Trọng Sơn, cha Phêrô Trần Văn Khánh và cha Tôma Thiện Trần Quốc Hưng. Được biết, đây là chương trình chung theo Ratio của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, gồm có bốn “Tuần Tu Đức” được sắp xếp mỗi học kỳ hai lần.

- Các thầy khóa XIII, trong đó có 15 thầy sẽ chịu chức phó tế ngày 30.5.2017 sắp tới, sẽ tĩnh tâm một tuần tại Đan viện Xitô Vũng Tàu. Đồng hành có cha linh hướng Giuse Đỗ Xuân Vinh và cha giảng phòng Gioan Lê Quang Việt, chánh xứ giáo xứ Martinho và là Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận.

- Các thầy khóa XVIII vừa chấm dứt giai đoạn triết học và sẽ đi giúp Năm Thử một năm tại các giáo xứ. Trước khi đi giúp, các thầy sẽ có một tuần lễ tĩnh tâm do cha đồng hành Giuse Phạm Văn Trọng và cha giảng phòng Đaminh Lâm Quang Khánh giúp. Cha Đaminh hiện là cha phó giáo xứ Bùi Phát, hạt Tân Định.

- Các thầy còn lại gồm khóa XIV, XV, XVI, XIX sẽ tĩnh tâm do cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, giáo sư triết học, giúp. Các khóa này có các thầy sẽ lãnh nhận tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, do Đức cha Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng trao ban, ngày 27.5.2017.

Thánh lễ ban tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

Sau một tuần lễ tĩnh tâm, ngày 27.05.2017, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự Thánh lễ trao ban tác vụ Đọc sách cho 29 thầy lớp thần học năm II, và ban tác vụ Giúp lễ cho 32 thầy lớp thần học năm III.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho quý thầy sắp lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, đồng thời ngài nói sơ lược về ý nghĩa của các thừa tác vụ mà quý thầy sắp được Giáo hội trao phó.

Trong bài giảng, Đức cha nhắn nhủ các thầy sắp lãnh tác vụ Đọc sách hãy tuân theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà lãnh nhận và ân cần suy niệm Lời Chúa, trung thành rao giảng lời Chúa cho anh chị em, nhất là làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

Với các thầy sắp lãnh tác vụ Giúp lễ, Đức cha nhắn nhủ quý thầy phải luôn chuyên cần phụng sự bàn thánh, trung thành phân phát Bánh Hằng Sống cho anh chị em, và hết lòng xây dựng Hội Thánh Chúa trong đức tin và đức mến.

Trong phần nghi thức ban tác vụ Đọc sách, sau khi xướng danh các ứng viên, Đức cha long trọng đọc lời nguyện xin Chúa chúc lành cho các ứng viên. Sau lời nguyện, quý thầy tiến lên trước mặt Đức cha để nhận Sách Thánh, như dấu chỉ đón nhận và trung thành rao truyền lời Chúa cho anh chị em.

Tiếp đến là nghi thức ban tác vụ Giúp lễ, với phần xướng danh, và sau đó, Đức cha đọc lời nguyện trên quý thầy. Nghi thức kết thúc bằng việc Đức cha trao bình đựng Mình Thánh cho quý thầy, như dấu chỉ việc cho phép phục vụ bàn thánh Chúa, đồng thời là lời mời gọi quý thầy sống xứng đáng với ân huệ vừa lãnh nhận.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, một thầy đại diện anh em nói lời tri ân Đức cha, cha giám đốc, quý cha giáo sư và toàn thể gia đình Đại Chủng viện.

Thánh lễ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của các ứng viên phó tế

Trước khi lãnh nhận chức thánh, các ứng viên phó tế phải công khai nói lên lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành. Vì thế, nghi thức này được cử hành long trọng trong Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu Lên Trời tại nhà nguyện Đại Chủng viện.

Thánh lễ do cha Giám đốc Đại Chủng viện chủ sự. Đồng tế với ngài có các cha giáo nội trú và sự tham dự của toàn thể gia đình Đại Chủng viện.

Trong bài giảng, cha chủ sự nói lên ý nghĩa của ngày lễ Thăng Thiên, đồng thời nói đến sứ mạng truyền giáo của tất cả mọi người, của người chủng sinh đang trong thời gian đào tạo hướng tới thiên chức linh mục, đặc biệt là các ứng viên phó tế sẽ lãnh nhận chức thánh vào ngày 30.5.2017 sắp tới. Sứ mạng nầy chỉ có thể được chu toàn qua việc tuyên xưng đức tin vào giáo lý tông truyền và sự hiệp nhất trong Giáo hội, bằng đời sống nhân chứng và yêu thương...

Sau bài giảng, các ứng viên phó tế tiến lên cung thánh công khai tuyên xưng đức tin mọi điều ghi trong Kinh Tin Kính, tin mọi điều hàm chứa trong Lời Chúa, dưới hình thức Thánh Kinh hay Thánh Truyền, tin các giáo huấn của Hội Thánh, liên quan đến giáo lý đức tin và luân lý, chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo hoàng hoặc Giám mục đoàn trình bày, khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, dù không có ý định xác quyết.

Sau đó, các ứng viên tuyên hứa luôn bảo vệ sự hiệp thông với Giáo hội bằng lời nói và việc làm, cố gắng chu toàn bổn phận sẽ được trao phó, khi giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ đức tin. Các ứng viên cũng hứa sẽ tuân thủ luật Giáo hội, tuân giữ các giáo huấn của Đức Giáo hoàng hoặc Giám mục đoàn, hứa trung thành hỗ trợ đấng bản quyền giáo phận, trong sự hiệp thông với Giáo hội.

Kết thúc nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành, mỗi ứng viên tiến lên đặt tay lên Kinh Thánh và long trọng thề hứa: “Nguyện xin Thiên Chúa và lời của Người trong Sách Thánh tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi”.

Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ tiếp nhận các ứng viên sẽ lên chức phó tế

Một lần nữa, ngày 29.05.2017, Đại Chủng Viện Thánh Giuse hân hoan đón chào Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn đến chủ sự thánh lễ tiếp nhận các ứng viên sẽ lên chức phó tế. Các ứng sinh phó tế gồm 1 thầy khóa XII và 14 thầy khóa XIII đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại Chủng Viện.

Trong bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ các ứng viên sẽ lên chức phó tế, là những người đã được huấn luyện trong một thời gian dài tại Đại Chủng Viện để biết sống theo tinh thần Phúc Âm, được vững mạnh trong đức tin, cậy, mến và nhiệt thành phục vụ và nâng đỡ đoàn chiên mà Chúa sẽ giao phó. Nghi thức tiếp nhận ứng viên lên chức thánh cho thấy tình thương của Thiên Chúa đối với từng người được tuyển chọn, và cho họ tham dự vào sứ mạng cứu độ của người, là trở thành môn đệ của Đức Kitô trong ơn gọi phục vụ.

Sau bài giảng, Đức Cha ngồi trước bàn thờ chủ sự nghi thức tiếp nhận. Nghi thức gồm ba phần: 1. Gọi tên ứng viên; 2. Thẩm vấn; 3. Lời nguyện chúc lành.

Sau phần thẩm vấn và nghe các ứng viên tuyên hứa sẵn sàng đáp lại ơn Chúa kêu gọi để xứng đáng thi hành thừa tác vụ trong Hội Thánh, trung thành phục vụ Chúa Kitô và Nhiệm Thể Người. Kết thúc, Đức Cha Giuse cầu nguyện cho các ứng viên: “Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và xin đoái thương lấy lòng nhân lành chúc cho con cái Chúa đây là những người ao ước dâng mình phục vụ Chúa trong thừa tác vụ thánh, để họ bền đỗ trong ơn kêu gọi, và nhờ liên kết với Đức Ki-tô linh mục trong tình yêu chân thành, họ được xứng đáng lãnh nhận nhiệm vụ tông đồ”.

Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện chung và thánh lễ diễn tiến như thường lệ.

Sau thánh lễ, Đức Cha làm phép áo và dây phó tế.
 
Được biết thánh lễ truyền chức Phó Tế cho 15 thầy đại chủng sinh và 2 thầy Dòng Thánh Gia Việt Nam do Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế, sẽ được cử hành lúc 8g30 ngày 30.05.2017 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, cũng là Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận. Xin mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện cho các tiến chức.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top