Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ

WGPSG -- Sáng thứ hai, ngày 28.05.2018, Đức cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn đã đến chủ tế Thánh lễ trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy khóa 15 và 16 tại nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn.

Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng về việc Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên từ bỏ của cải để bước theo Chúa, Đức cha chia sẻ về ý nghĩa của các sứ vụ mà quý thầy sắp lãnh nhận. Đức cha nhấn mạnh: “Chúng ta phải trở nên như những cây sáo rỗng, để Chúa Thánh Thần gieo vào đó những giai điệu du dương; hoặc phải trở nên như những chiếc ly trống, để nguồn nước dịu mát của Thánh Thần sẽ đổ tràn trong đó mà giải tỏa cơn khát của tha nhân”.

Sau bài giảng, Đức cha đã chủ sự nghi thức trao ban tác vụ cho quý thầy, trước tiên là tác vụ đọc sách cho quý thầy khóa 16 và nối tiếp là tác vụ giúp lễ cho quý thầy khóa 15 và một số thầy khóa 14. Với việc lãnh nhận các tác vụ này, quý thầy sẽ chính thức thực thi những công việc mà Chúa giao phó tùy theo tác vụ mình lãnh nhận. Cụ thể, quý thầy lãnh tác vụ đọc sách sẽ trở thành thừa tác viên chính thức đọc các bài đọc Lời Chúa và xướng các lời nguyện trong Thánh lễ; còn quý thầy lãnh tác vụ giúp lễ sẽ chính thức là người phục vụ Bàn Thánh và là thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa.

Sau Thánh lễ, Đức cha đã chụp hình lưu niệm chung với quý thầy vừa lãnh tác vụ, và ở lại dùng bữa sáng đạm bạc với gia đình Đại Chủng viện.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý thầy mới được lãnh nhận tác vụ hôm nay, xin Chúa gìn giữ và giúp quý thầy chu toàn tốt phận vụ mình mới được trao phó.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top