Caritas TGP Sài Gòn: Kết thúc khoá tập huấn Caritas 14

Caritas TGP Sài Gòn: Kết thúc khoá tập huấn Caritas 14

Caritas TGP Sài Gòn: Kết thúc khoá tập huấn Caritas 14

Ngày 16/07/2022, tại hội trường toà Tổng Giám Mục Sài Gòn, Cha Giám đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng.Sdb đã trao Giấy Chứng Nhận hoàn thành khóa tập huấn Caritas Căn Bản cho 130 tân thành viên Caritas.

Trước khi được lãnh Giấy Chứng Nhận, các học viên đã cùng hiện diện lúc 8g00 sáng, để tham gia ngày tập huấn cuối của khóa 14, do thầy Thạc sĩ Giuse Lê Thanh Liêm hướng dẫn, Thầy đã chia sẻ cho các học viên qua bộ môn “Quan hệ Giao tiếp”. Học về cách thức giao tiếp, trao đổi với người nghèo là đối tượng cần được phục vụ, và các ân nhân, các cộng tác viên Caritas là đối tượng cùng cộng tác trong việc bác ái.

Vào lúc 15g00, các bài tập huấn đã hoàn tất. Có 130 học viên đã tham gia đầy đủ các bài trong khóa tập huấn, Cha Giám Đốc Caritas và Thầy Giuse Liêm đã trao Giấy Chứng nhận và chủ trì Nghi thức Sai Đi cho các học viên.

Giấy Chứng Nhận là kết quả sự cố gắng đào luyện bản thân của từng học viên, là sự công nhận của Caritas TGP Sài Gòn về tinh thần hăng say trau dồi phẩm chất cũng như những kiến thức mà từng học viên đã học tập, để có khả năng sống tinh thần bác ái Kitô giáo.

Trong năm 2022, Caritas TGP Sài Gòn đã hoàn tất 2 khóa tập huấn Caritas Căn Bản thứ 13 và 14, trao giấy chứng nhận cho hơn 250 học viên thuộc 83 giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trước khi kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã cám ơn Cha Giám đốc Vinh Sơn; hai thầy Gioan B. Vũ Nhi Công, và Giuse Lê Thanh Liêm; nữ tu phụ trách Elisabeth Thu Thảo; các cộng tác viên và Ban Liên Kết Caritas đã tận tình hướng dẫn, phục vụ, giúp cho hai khóa học hoàn tất tốt đẹp.

Mặc dù sẽ còn có những khó khăn, giới hạn của bản thân trong công việc thực thi bác ái, nhưng mong rằng các thành viên Caritas sẽ mãi giữ trong mình một trái tim nhân ái và bao dung, một ngọn lửa nhiệt huyết và bền bỉ để tìm tới và giúp đỡ anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng ân xuống, để các thành viên Caritas có khả năng thực hiện trách nhiệm bác ái xã hội cách tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Truyền Thông Caritas Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top