Bản tin Họ đạo Chợ Quán tháng 07.2011

Bản tin Họ đạo Chợ Quán tháng 07.2011

Bản tin Họ đạo Chợ Quán tháng 07.2011 gồm các nội dung: Tổ chức Công Nghị Giáo Phận, tin tức giáo xứ và các sinh hoạt khác trong tháng qua...

Xin click file gửi kèm để biết thêm chi tiết:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top