Thư của Đức TGM Dominique Mamberti, Tổng thư ký Ban Đối Ngoại của Tòa Thánh gửi Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN

Thư của Đức TGM Dominique Mamberti, Tổng thư ký Ban Đối Ngoại của Tòa Thánh gửi Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN

 

 
Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
Ban Đối Ngoại của Tòa Thánh
Số 5141/10/RS/FAX
 
Vatican ngày 8 tháng 11 năm 2010 
Kính gửi Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám Mục Hà Nội, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
40 Phố Nhà Chung Hà Nội,Việt Nam 
 
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục,
 
Thay mặt cho Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tôi viết thư này để xác nhận đã nhận được thư mời của Ngài, ngày 20/07/ 2010, trong đó, ngỏ ý mời một Đặc Sứ chính thức của Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh đến tham dự Đại Hội Dân Chúa tại Việt Nam từ ngày 21 đến 26/11/2010.
 
Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh rất trân trọng lời mời này của Đức Cha và muốn biểu lộ một lần nữa mối thân tình gần gũi với giáo hội địa phương. Tuy nhiên vào thời điểm này Bộ Ngoại Giao không thể sắp xếp cho một đại diện tham dự sự kiện trọng đại này.
 
Thưa Đức Cha, xin Ngài an tâm biết cho rằng Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đặc biệt nhớ đến Ngài, và tất cả mọi người tham dự Đại Hội, trong lời cầu nguyện của Ngài. Tôi kính chúc Đại Hội được thành công mỹ mãn và tôi tin tưởng rằng Đại Hội sẽ mang lại nhiều phúc lành không những cho người công giáo mà còn cho toàn thể mọi người trên quê hương của Ngài. Tôi cũng hy vọng rằng, một khi trung thành nghe theo những hướng dẫn của Đức Thánh Cha cho Giáo Hội Việt Nam, Đại Hội sẽ khích lệ và chỉ dẫn để mở ra những nẻo đường mới cho Tin Mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội.
 
Nhân dịp này tôi cũng xin một lần nữa gửi đến Đức Cha tâm tình trân trọng nhất.
 
Với tâm tình huynh đệ trong Đức Kitô 
 
(Ký tên)
 
 
Tổng Giám Mục Dominique Mamberti
Tổng Thư Ký của Ban Đối Ngoại của Tòa Thánh 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top