Lời Chủ Chăn tháng 04.2011

Lời Chủ Chăn tháng 04.2011

Toà Tổng Giám mục
Thành phố HCM
2. 4. 2011

Lời Chủ Chăn

Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong giáo phận

Anh chị em thân mến,

1. Nhân Mùa Chay, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta xây mới ba trụ cột cho đời sống đạo của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn. Theo lời Chúa dạy, ba trụ cột đó là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đổi mới cách làm ba việc đạo đức nầy là điều kiện cần thiết giúp mỗi người tham dự vào đời sống mới của Chúa Phục Sinh, là đời sống hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng thời hiệp thông với nhau cùng với mọi người là con một Cha trên trời, là anh em một nhà. Hiệp thông để loan Tin Mừng Chúa Phục Sinh.

2. Đổi mới cách ăn chay. Tập tục xưa nay nhắc nhở chúng ta ăn chay là nhịn ăn bớt uống vào thời gian luật định. Theo Lời Chúa dạy, ăn chay còn là cởi bỏ, chế ngự con người cũ với lòng tham sân si, với tính ích kỷ và tự mãn, để cho lòng tin cậy mến đối với Ba Ngôi Thiên Chúa, được lớn lên và mở rộng. Đồng thời còn là khắc phục những thiếu sót, và thoát ra khỏi những thói quen sơ chai, những khung nếp hẹp hòi, để con người mới được tăng trưởng và bước vào cõi sống mới của Chúa Phục Sinh.

3. Đổi mới cách cầu nguyện. Luật lệ xưa nay dạy cho chúng ta lặp lại những công thức kinh kệ sẵn có. Theo lời Chúa dạy, cầu nguyện còn là gặp gỡ Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói trong lịch sử, trong đời sống, qua mọi biến cố, qua những thời điềm, những dấu chỉ, với lòng trí mở rộng đón nhận ánh sáng chân lý và sức mạnh tình yêu của Chúa, để luôn tìm và thi hành ý Chúa, trong mọi tình huống của cuộc đời, vui buồn, lo âu và hy vọng. Theo lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cầu nguyện còn là cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu và bước theo Ngài trên con đường hội nhập và dấn thân phục vụ, hiến thân và đổi mới đời người.

4. Đổi mới cách bố thí. Theo thói quen xưa nay, bố thí là chi một số tiền cho người nghèo. Theo gương Chúa Giêsu dạy, bố thí còn là cho đi, là chia sẻ, với một tấm lòng quảng đại và vị tha, bao dung và đồng cảm, với sự trân trọng đối với con người, cà người lâm cảnh sống bên lề xã hội, hay bị xã hội loại trừ. Chúa đã chia sẻ không những ánh sáng và sức sống của Lời Ngài cùng tình yêu nơi Ngài, mà còn cho đi cả sự sống cùng mạng sống mình, vì sự sống mới của gia đình nhân loại. Cho đi như thế là biểu hiệu của một tình yêu không còn tình yêu nào lớn hơn, là yêu thương đến cùng.

5. Canh tân đổi mới đời sống đạo. Đại Hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 kêu gọi Dân Chúa hãy canh tân đổi mới đời sống đạo, mở rộng sự hiệp thông trong Giáo Hội, hoà nhập vào đời sống văn hoá xã hội, để trở nên men muối và ánh sáng Tin Mừng, để làm chứng cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô là Tin Mừng Sự Sống, Tin Mừng Tình Thương. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI xác định công cuộc đổi mới Giáo Hội bắt đầu từ việc canh tân đổi mới đời sống của mỗi người tín hữu.

6. Cầu xin ơn đổi mới. Chúng ta hãy chung lòng chung ý khẩn xin Chúa Thánh Thần ban ơn đổi mới cách làm những việc đạo đức trong đời sống thường ngày, soi dẫn chúng ta bước theo Chúa Giêsu Phục Sinh đi vào cõi sống mới chan hoà ánh sáng bình an và tình yêu thương. Đồng thời giúp sức cho chúng ta đáp lại lời Đại Hội Dân Chúa năm 2010 kêu gọi xây mới ngôi nhà Giáo Hội tại gia là gia đình, Giáo Hội tại cộng đoàn là giáo xứ, dòng tu, Giáo Hội tại địa phương là giáo phận.

7. Lễ Hiện Xuống mới. Chúng ta hãy đồng tâm nhất trí khẩn xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương ban một Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội tại Việt Nam cũng như cho quê hương đất nước hôm nay.

 

                                    Gioan B. Phạm Minh Mẫn    Phêrô Nguyễn Văn Khảm
                            Hồng Y Tổng Giám mục         Giám mục Phụ tá

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top