Sắc hoa giữa trời tháng Năm

Sắc hoa giữa trời tháng Năm

Sắc hoa giữa trời tháng Năm

Sắc hoa giữa trời tháng Năm

(Mầu nhiệm Năm sự vui)

Mẹ thưa hai tiếng Xin Vâng

Đáp lời Thiên sứ, chẳng cần đắn đo

Gương lành Mẹ để dành cho

Khiêm nhường như Mẹ, Chúa cho thiên đàng.

 

Nơi xa, thân hữu họ hàng

Bôn ba thăm viếng, sẵn sàng sẻ chia

Mẹ ơi, khúc khuỷu đường kia

Cho con theo bước, sẻ chia yêu người.

 

Hang lừa máng cỏ tanh hôi

Ai đâu khốn khổ sinh nơi cơ hàn

Cuộc đời này lắm gian nan

Xin cho con được khó khăn trong lòng.

 

Mẹ dâng Con thuở bế bồng

Giữ lề luật Chúa, vẹn lòng phó dâng

Mẹ ơi, xin Mẹ đỡ nâng

Vâng lời chịu luỵ, con cần đức nhân.

 

Bồn chồn chân bước tìm Con

Đền Thờ gặp lại, Mẹ còn lo âu

Cuộc đời dù có âu sầu

Cho con giữ nghĩa bền lâu với Ngài.

Đoá hoa năm sắc nở khai

Ngẫm suy mầu nhiệm, hoa cài sự vui.

                                                       Eliza Hoàng Diệu (TGPSG)

Top