Đánh bại căng thẳng

Đánh bại căng thẳng

Một người đàn ông 113 tuổi khi được hỏi về bí quyết sống thọ, đã trả lời: “Khi trời mưa, tôi để mặc trời mưa”.

Căng thẳng chính là thứ vô giá trị của cuộc sống hiện đại - tất cả chúng ta sản sinh ra nó nhưng nếu chúng ta không tống khứ nó một cách hợp lý, nó sẽ chất đống và lấn át cuộc sống. - Terri Guillemets

Những lo lắng của chúng ta không làm vơi đi nỗi phiền muộn của ngày mai, nhưng chỉ làm cạn kiệt sức lực của ngày hôm nay. - Charles Haddon Spurgeon

Để nhanh chóng giảm căng thẳng, thử chậm lại. - Lily Tomlin

Nghỉ ngơi; cánh đồng được nghỉ ngơi sẽ cho vụ mùa dồi dào. - Ovid

Tin rằng bạn phải làm mọi thứ thật hoàn hảo chính là công thức tạo căng thẳng, và bạn sẽ gộp chung căng thẳng với công việc và đặt bạn vào tình trạng phải tránh nó. - Steve Pavlina

Căng thẳng không phải là điều xảy đến cho chúng ta. Nó chính là cách chúng ta phản ứng lại những gì xảy đến cho chúng ta, và cách phản ứng lại là điều chúng ta có thể lựa chọn. - Maureen Killoran

Căng thẳng tin rằng mọi thứ đều nguy cấp. - Natalie Godberg

Vũ khí lợi hại nhất để chống lại căng thẳng chính là khả năng của chúng ta lựa chọn một suy nghĩ khác thay thế. - William James

Nếu bạn chú ý đến điều tiêu cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn có thể sẽ đối mặt với mức độ căng thẳng cao. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng và nhìn điều tốt đẹp nơi hoàn cảnh, mức độ căng thẳng của bạn sẽ giảm thiểu đáng kể. - Catherine Pulsifer

Hãy luôn hài hước. Đã quá đủ căng thẳng trong quãng đời còn lại của bạn để cho những ý nghĩ xấu làm hỏng cuộc chơi bạn phải tận hưởng. - Amy Alcott

Tôi sẽ trút mọi lo lắng cho Chúa. Nó không thể là gánh nặng đối với Ngài. - Joseph Hall

Thiên Ân dịch

Top