Đại hội Dân Chúa: Chuyện bên lề “Tổng Đề” hay “Hợp Đề”???

Đại hội Dân Chúa: Chuyện bên lề “Tổng Đề” hay “Hợp Đề”???

WGPSG -- Trong buổi sáng ngày làm việc thứ nhất của Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 22 -11-2010, có 3 bài tham luận do ba Đức GM thuộc Giáo tỉnh Hà Nội trình bài. Bài tham luận thứ nhất của ĐC Giuse Nguyễn Năng Giáo phận Phát Diệm với chủ đề “Chiều kích Mầu nhiệm của Giáo Hội”. Tiếp đến là bài tham luận thứ 2 của Đức cha Phaolô Giáo phận Vinh chủ đề “Mầu nhiệm Giáo Hội”.

Khi mở đầu phần trình bày của mình, Đức cha Phaolô cho Đại Hội biết phần trình bày của Đức cha Phát Diệm là “chính đề”, phần của Ngài và Đức cha Cosma Giáo phận Bắc Ninh sẽ trình bày là “phản đề”. Sau đó sẽ có phần “tổng đề” của các thành phần Dân Chúa để đưa ra một cái nhìn đúng đắn cho khuôn mặt của Giáo Hội, đó chính là công việc của Đại Hội.

Bài tham luận thứ 3 của Đức cha Cosma Giáo phận Bắc Ninh tiếp theo với chủ đề “Sống Mầu nhiệm Giáo Hội trên quê hương Việt Nam hôm nay”. Đức cha Cosma cũng nói rằng phần này tiếp nối phần “phản đề” của Đức cha Giáo phận Vinh. Và Ngài đùa vui: “Như Đức cha Phaolô đã nói, Đức cha Phát Diệm đã nêu lên phần “chính đề”. Còn Ngài và tôi đưa ra phần “phản đề”. Vì lý do đó mà Đức cha Phát Diệm mặc áo đen, còn Đức Cha Giáo phận Vinh và tôi mặc áo trắng. Riêng anh chị em đại biểu mặc đủ loại sắc màu, anh chị em sẽ là thành phần đưa ra “hợp đề” cho đề tài về “Mầu nhiệm Giáo Hội”.

Sau phần trình bày của 3 vị, Đức cha Phêrô – GM Phụ tá TGP TP HCM điều phối chương trình đã cám ơn các bài tham luận. Ngài cũng thấy rằng mọi thành phần dân Chúa có rất nhiều thao thức suy tư về Giáo Hội. Nhưng trước khi mời gọi các trình bày khác, ngài nêu ra nhận xét dí dỏm về một chi tiết vui: “Trong phần trình bày của mình Đức cha Phaolô nói rằng Ngài và Đức cha Cosma nêu phần “chính đề”, còn các đại biểu sẽ nêu lên phần “tổng đề” còn lại nói rằng đó sẽ là phần “hợp đề”…

Như thế thì “tổng đề” hay “hợp đề”? Có lẽ vì Đức Cha Giáo phận Vinh tên “Hợp” nên Ngài phải dùng “tổng đề” chứ không nói “hợp đề”… Ai cũng cười vui và hân hoan thư giãn tại chỗ, trước khi bước vào phần đóng góp của các đại biểu cho đề tài…

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top