Cầu nguyện cho Đại Hội Dân Chúa 2010

Cầu nguyện cho Đại Hội Dân Chúa 2010

Cầu nguyện cho Đại Hội Dân Chúa 2010

Chúa ơi, trong bất cứ buổi hội họp nào thì cũng sẽ có những bất đồng, trục trặc. Xin Chúa ban cho các vị linh mục, tu sĩ cùng những người khác cùng làm việc ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần để họ tìm được diểm chung, thống nhất ý kiến. Xin Chúa cho mọi người được đẹp lòng Chúa và không làm mất lòng nhau.

Xin Ngài ban ơn khôn ngoan, hiểu biết của Ngài trên tất cả để họ làm việc hiệu quả hơn.

Chúng con xin Chúa thương đến những người đang làm việc cho Đại hội dân Chúa tại Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những người làm việc thầm lặng cũng như công khai, việc lớn cũng như việc nhỏ. Chúng con thường quên mất sự đóng góp của họ nhưng con biết Ngài luôn dõi theo và đồng hành cùng họ. Xin Ngài trợ lực cả về tinh thần lẫn thể chất cho họ vì họ đã phải vất vả nhiểu ngày tháng từ trước khi đại hội diễn ra. Họ đã hy sinh thời gian, sức lực, công việc và cả những giải trí của bản thân để phục vụ. Xin Chúa ban sức giúp họ hoàn thành tốt việc được giao và xin Ngài trả công bội hậu cho họ.

Khi chúng con cầu xin thì chúng con biết Ngài đã nhận lời. Chúng con tạ ơn và ngợi khen Ngài, Chúa chúng con. Amen.

Teresa Nguyễn Hồng Hạnh
Giáo xứ: Bắc Hà

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top