Biên bản cuộc họp của Ủy Ban Năm Thánh

Biên bản cuộc họp của Ủy Ban Năm Thánh

Biên bản cuộc họp của Ủy Ban Năm Thánh

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN TỔ CHỨC NĂM THÁNH 2010

1. Để chuẩn bị cho Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thành lập hai Giáo phận Tông toà Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thiết lập Phẩm trật Giáo hội Công giáo tại Việt Nam với 3 Giáo tỉnh Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Ban Tổ Chức đã họp tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn, để thống nhất đường hướng chung và phân công cụ thể. Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 8-4-2008.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2. Tham dự cuộc họp gồm có:

- Đức Cha Stephanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

- Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

- Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ

- Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc

- Cha Tổng Đại diện G.B. Huỳnh Công Minh

- Cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân

và các linh mục Tổng thư ký của 14 Uỷ ban Giám mục:

- Lm. Giuse Trịnh Tín Ý (UB Văn hoá)

- Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn (UB BAXH, UB Truyền thông)

- Lm. Rôcô Nguyễn Duy (UB Thánh nhạc)

- Lm. Phanxicô Vũ Phan Long (UB Kinh Thánh)

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm (UB Giáo lý Đức tin)

- Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo (UB Phụng tự)

- Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSSR (UB Nghệ thuật Thánh)

- Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng (UB Giáo sĩ - Chủng sinh)

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải, CSSR (UB Tu sĩ)

- Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng (UB Giáo dân)

- Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn (UB Mục vụ Gia đình)

- Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên (UB Loan báo Tin Mừng)

- Lm. Giuse Đỗ Đình Ánh (UB Mục vụ Di dân)

Đức cha Giuse Vũ Duy Thống và Lm. Gioan Lê Quang Việt (UB Mục vụ Giới trẻ) vắng mặt vì bận công tác.

NỘI DUNG

3. Mở đầu cuộc họp, Đức Hồng y giới thiệu nội quy về việc Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành Năm Thánh 2010 đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) phê chuẩn ngày 27-3-2008, trong Hội nghị Thường niên tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, và đề nghị một vài điểm sau đây:

3.1. Bầu Ban Thư ký Thường trực để làm việc thường xuyên với ngài. Ban Thư ký này làm cầu nối giữa vị Chủ tịch, Ban Tổ chức (BTC) Năm Thánh và các tiểu ban chuyên môn cũng như phối hợp các hoạt động của các tiểu ban theo một đường hướng chung.

3.2. Ban Thư ký Thường trực gồm một số thành viên chính sau đây: Vị đại diện của Trung tâm Mục vụ (TTMV), Nhà Truyền Thống, Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse, người phụ trách truyền thông, một chuyên viên về Giáo luật, một chuyên viên về Phụng vụ, người phụ trách tài chính và 4 trưởng ban của tiểu ban Nghiên cứu Lịch sử, tiểu ban Giáo hội Mầu nhiệm, tiểu ban Giáo hội Hiệp thông, tiểu ban Giáo hội Sứ vụ.

3.3. Ban soạn thảo Kỷ yếu 50 năm thiết lập phẩm trật Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nên trình bày sự phát triển của Giáo hội Việt Nam theo hướng động với những phân tích về hoàn cảnh, lý do, động lực và đường hướng phát triển thay vì chỉ trình bày theo hướng tĩnh với những con số thống kê.

3.4. Đức Hồng y cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc truyền thông về các hoạt động của BTC Năm Thánh đối với cộng đồng dân Chúa trong cũng như ngoài nước và đề nghị đưa lên trang website của HĐGMVN để nhiều người cùng tham gia góp ý.

4. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh chủ đề của Năm Thánh 2010 về Giáo hội Mầu nhiệm, Giáo hội Hiệp thông và Giáo hội Sứ vụ. Tất cả cùng nhận định rằng 3 chủ điểm này đều liên kết chặt chẽ với nhau và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô Mục Tử qua các chức năng Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Người, đồng thời 3 chủ điểm này làm nền móng xây dựng 3 mối tương quan giữa Dân Chúa với Thiên Chúa (mầu nhiệm), với nhau (hiệp thông), với xã hội loài người (sứ vụ yêu thương và phục vụ).

HỌP RIÊNG CÁC TIỂU BAN (từ 10g đến 11g)

5. Ban tổ chức được chia thành 5 nhóm:

+ Nhóm I gồm Đức Hồng y và các Đức cha tham dự, cha Tổng Đại diện Huỳnh Công Minh và cha Hồ Văn Xuân.

+ Nhóm II là tiểu ban Nghiên cứu Lịch sử, gồm các cha Trịnh Tín Ý, Nguyễn Ngọc Sơn và cha Nguyễn Duy.

+ Nhóm III là tiểu ban Giáo hội Mầu nhiệm, gồm các cha Vũ Phan Long (OFM), Nguyễn Văn Khảm, Lê Tấn Bảo, Phạm Trung Thành (CSSR).

+ Nhóm IV là tiểu ban Giáo hội Hiệp thông, gồm các cha Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Khải (CCSR), Tạ Huy Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quang Việt.

+ Nhóm V là tiểu ban Giáo hội Sứ vụ, gồm các cha Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Đình Ánh.

6. Mỗi tiểu ban bầu ra người trưởng ban để tham gia vào Ban Thư ký Thường trực, lên chương trình hoạt động cụ thể, giới thiệu các chuyên viên khác tham gia tiểu ban để BTC chính thức gửi giấy mời, biên soạn các câu hỏi theo 3 chủ điểm để hình thành nên tài liệu làm việc chuẩn bị cho Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010.

Các tiểu ban đã bầu chọn các trưởng ban sau đây: cha Trịnh Tín Ý (tiểu ban Nghiên cứu Lịch sử), Nguyễn Văn Am (SDB) (tiểu ban Giáo hội Mầu nhiệm), Nguyễn Anh Tuấn (tiểu ban Giáo hội Hiệp thông) và Ngô Quang Tuyên (tiểu ban Giáo hội Sứ vụ).

HỌP CHUNG TOÀN BAN TỔ CHỨC (từ 11g đến 11g45)

7. Các nhóm đã báo cáo kết quả làm việc nhóm và hội nghị đã nhất trí một số điểm sau đây:

7.1. Năm Thánh 2010:

- Sẽ được khai mạc ở TGP Hà Nội vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24-11-2009,

- và sẽ bế mạc tại TGP Huế ngày lễ Hiển Linh, 2-1-2011.

- Đại hội Dân Chúa Việt Nam sẽ được tổ chức tại TGP Sài Gòn, từ ngày 21 đến 28-11-2010.

7.2. Về tài chính, BTC yêu cầu mỗi giáo phận đóng góp 1,000USD lúc khởi đầu và trong mỗi giáo phận sẽ tổ chức 1 ngày để quyên góp cho Đại Hội. BTC không vận động quyên góp nơi các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, sẵn sàng nhận sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức nào muốn giúp đỡ cho BTC Năm Thánh.

7.3. Ban Thư ký Thường trực gồm các linh mục sau đây:

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm (TTMV), Trưởng ban

- Lm. Giuse Trịnh Tín Ý (Nhà Truyền Thống)

- Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng (ĐCV Thánh Giuse)

- Lm. Gioan Bùi Thái Sơn (Giáo luật)

- Lm. Rôcô Nguyễn Duy (Phụng vụ)

- Lm. Giuse Nguyễn Văn Am (tiểu ban GH Mầu nhiệm)

- Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn (tiểu ban GH Hiệp thông)

- Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên (tiểu ban GH Sứ vụ)

- Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân (Tài chính)

- Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn (Truyền thông), Thư ký

7.4. Phân công Ban Cố vấn:

- Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, tư vấn cho tiểu ban GH Mầu nhiệm.

- Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tư vấn cho tiểu ban GH Hiệp thông.

- Đức TGM Stephanô Nguyễn Như Thể, tư vấn cho tiểu ban GH Sứ vụ.

- Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, tư vấn cho BTC Năm Thánh.

- Lm. Tổng Đại diện GB. Huỳnh Công Minh, tư vấn cho tiểu ban Nghiên cứu Lịch sử.

7.5. Các ý kiến:

- Đề nghị các tiểu ban nên họp nhau sớm để có định hướng chung cho việc phác thảo tài liệu làm việc và gửi về cho Ban Thư ký Thường trực tổng hợp thành một tài liệu thống nhất và trình lên Hội đồng Giám mục trong Hội nghị tháng 9-2008 ở Xuân Lộc. Tài liệu phổ biến cho cộng đồng dân Chúa nên được trình bày dưới hình thức dễ hiểu, nhắm đến lợi ích mục vụ nhưng đồng thời cũng nên có tài liệu nghiên cứu, đào sâu về khía cạnh thần học dành cho các thành phần khác như linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân ưu tuyển.

- Đề nghị Đức Hồng Y soạn một thư mời chính thức cho các trưởng ban có thể dùng để mời thêm các chuyên viên khác tham gia hoạt động của các tiểu ban.

- Việc truyển thông giữa các tiểu ban với nhau và với cộng đồng dân Chúa hết sức quan trọng để mọi người tham gia vào việc cử hành Năm Thánh cũng như để tránh những hoạt động trùng lắp, tốn công sức của nhiều người. Vì thế, các tiểu ban nên thường xuyên liên lạc với nhau và báo cáo mọi hoạt động cho Đức Hồng y Chủ tịch, Ban Thư ký Thường trực cũng như các vị giám mục chủ tịch các uỷ ban liên hệ của HĐGMVN. Một mục thông tin đặc biệt về Năm Thánh 2010 đã bắt đầu được mở từ ngày 9-4-2008 trên website của HĐGMVN, theo địa chỉ http://v2.hdgmvietnam.org

- Các thông tin muốn chuyển cho nhau giữa các tiểu ban và gửi lên website, xin gửi về địa chỉ email: ubttxh@hdgmvietnam.org hay vpubttxh@gmail.com. Uỷ ban Truyền thông Xã hội của HĐGMVN và văn phòng sẽ là chiếc cầu nối thông tin cho cộng đồng dân Chúa về Năm Thánh 2010.

- Các tác giả viết bài nghiên cứu về lịch sử cũng như các bài soạn thảo chuẩn bị cho cuốn Kỷ yếu 50 năm sẽ được trả thù lao. Các trưởng ban gửi các chi phí chuẩn bị cho Năm Thánh của các tiểu ban đến Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân.

- Ban Thư ký Thường trực sẽ họp kỳ tới vào lúc 9giờ, ngày 22-4-2008, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

8. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g45 cùng ngày, sau khi các thành viên cùng chụp bức ảnh lưu niệm trước Nhà Truyền Thống TGP Sài Gòn.

Các thành viên BTC cùng dùng bữa cơm thân mật do Nhà Truyền Thống khoản đãi.

 

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, tổng kết (Theo bản tin Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội HĐGMVN)

 

Nguồn:  hdgmvietnam.org

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top