Hội đồng Commitium Sài Gòn 3: Đại hội Acies Legio Mariae ngày 8.4.2024

Hội đồng Commitium Sài Gòn 3: Đại hội Acies Legio Mariae ngày 8.4.2024

Hội đồng Commitium Sài Gòn 3: Đại hội Acies Legio Mariae ngày 8.4.2024

TGPSG --- “Acies là cuộc tổng tập họp hằng năm của Legio. Vậy phải nhấn mạnh sự hiện diện của mỗi hội viên trong kỳ đại hội này là điều quan trọng”. (TB 30, 289)

Thực hiện hướng dẫn của Thủ Bản Legio Mariae, vào lúc 16g ngày 08.04.2024, Linh mục (Lm) Giuse Vũ Minh Danh - Linh giám Hội đồng Commitium Sài Gòn 3 đã chủ sự đại hội. Tham dự có khoảng hơn 120 người gồm: uỷ viên, hội viên hoạt động và tán trợ trực thuộc Hội đồng Commitium Sài Gòn 3 đã tập họp tại nhà thờ Hà Nội trước tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có dựng một Vexillum (TB 30, 290).

Đại hội đã khởi sự với kinh khai mạc và lần hạt 50 mùa Vui.

Kế tiếp, Lm Giuse – Linh giám của Hội chia sẻ: 'Lời tận hiến dâng mình cho Đức Mẹ phải đi vào cuộc sống bao trùm toàn bộ cung cách sống của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Người dâng mình phải trở nên hình ảnh của Đức Maria, cùng san sẻ sứ mạng và đưa Đức Maria đến cho mọi người. (TB chương 6,37), làm việc gì, gặp gỡ ai cũng nhớ rằng mọi lời nói, suy nghĩ, hành động của ta đã được tận hiến cho Mẹ, ta phải làm sao để lời nói và việc làm giống như Mẹ làm, nếu Mẹ Maria đang ở đây thì Mẹ sẽ làm gì, nói gì trong trường hợp này…Ước mong anh chị em luôn sống tinh thần dâng mình ch    o Đức Mẹ trong cuộc hằng ngày'.

Sau bài chia sẻ Lm Giuse, cùng ủy viên và hội viên xếp thành 2 hàng lần lượt tiến lên trước tượng Đức Mẹ, một tay cầm cán của Vexillum và đọc lớn tiếng: “Lạy nữ vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Kế tiếp là kinh dâng mình và kinh Catena

Đại hội Acies kết thúc sau khi các hội viên đọc kinh bế mạc vào lúc 17g cùng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top