Caritas giáo hạt Tân Định: Bầu Ban Liên Kết nhiệm kỳ 2023-2028

Caritas giáo hạt Tân Định: Bầu Ban Liên Kết nhiệm kỳ 2023-2028

Caritas giáo hạt Tân Định: Bầu Ban Liên Kết nhiệm kỳ 2023-2028

 TGPSG -- “Người liên kết rất vất vả vì phải nối kết chuyển tái các thông tin bác ái từ Caritas TGP xuống Caritas giáo xứ và ngược lại…”

Đó là lời chia sẻ cởi mở của Sr Elizabeth Phan Thị Thu Thảo khi mô tả trách nhiệm và tiêu chuẩn của một Liên Kết Viên trong buổi họp bầu Ban Liên Kết (BLK) Caritas giáo hạt (GH) Tân Định nhiệm kỳ 2023-2028, vào lúc 09g00 thứ bảy ngày 17-6-2023 tại giáo xứ Vườn Xoài.

Sau đọc kinh khai mạc, anh Ngô Viết Luyện đại diện ban bầu cử giới thiệu thành phần tham dự gồm:

  • Linh mục Linh hướng Phêrô Vũ Minh Hùng, Chánh xứ Vườn Xoài bận mục vụ không tham dự dược.
  • Sr Elizabeth Phan Thị Thu Thảo Phó Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn,
  • Ban Liên Kết Caritas giáo hạt Tân Định và đại diện Caritas 11 giáo xứ.

Trước khi vào nội dung cuộc họp, đại diện ban bầu cử giới thiệu ban bầu cử gồm có:

  • Sr Elizabeth Phan Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn, chứng kiến và giám sát bầu cử.
  • Anh Vincent Ngô Viết Luyện và anh Giuse Ngô Văn Kiểm điều hành và kiểm phiếu bầu
  • Giới thiệu thành viên BLK cũ nhiệm kỳ 2019-2023 nay đã mãn nhiệm.

Mở đầu bầu chọn BLK, anh đại diện ban bầu cử giới thiệu người ứng cử và cách thức bầu, sẽ bầu chọn một Trưởng và một Phó BLK qua hình thức bầu phiếu kín. Để thuận lợi cho BLK mới làm việc sau đó Trưởng, Phó mới sẽ tự chọn Thư ký, Thủ quỹ và hai ủy viên Truyền thông để thành lập BLK mới trình cha linh hướng quyết định và ra mắt cộng đoàn Caritas GH Tân Định.

Sr Elizabeth công bố kết quả tân Trưởng và Phó BLK nhiệm kỳ 2023 - 2028:

  • Chị Maria Phạm Thanh Thủy, Caritas Gx Vườn Xoài. 15 phiếu bầu:   Trưởng BLK
  • Chị Maria Nguyễn Kim Hoàng, Caritas Gx Công Lý.   11 phiếu bầu:   Phó BLK

Sr Elizabeth và anh chị em Caritas giáo hạt Tân Định chúc mừng và tặng hoa tân Trưởng và Phó BLK nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chị tân Trưởng BLK Phạm Thanh Thủy đã có lời cám ơn Cha linh hướng, Sr và các anh chị em đã tin tưởng trao phó trách nhiệm và chấp nhận lãnh sứ vụ mới. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện và cùng cộng tác trong công việc chung trong tương lai.

BLK nhiệm kỳ 2023-2028 dự tính sẽ ra mắt vào ngày thứ ba 13-7-2023.

Sr Elizabeth và anh chị em Caritas giáo hạt Tân Định đọc kinh kết thúc buổi họp lúc 16g30 trong tình yêu thương đoàn kết.

Bài: Viết Luyện (TGPSG)
Ảnh: Văn Kiểm

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top