Xuân Tân Mão: ĐHY đi chúc tết các linh mục nghỉ hưu

Xuân Tân Mão: ĐHY đi chúc tết các linh mục nghỉ hưu

WGPSG – Như mọi năm, vào lúc 8g30 sáng mồng một, ĐHY cùng cha Trương Kim Hương và các cha ở Toà Giám mục đã đến thăm cha cựu giám đốc Chủng viện Phaolô Lê Tấn Thành và các linh mục ở nhà hưu dưỡng Chí Hoà. Đại diện các linh mục hưu đã cám ơn, bày tỏ lòng kính phục ĐHY vì những việc ngài làm trong năm qua, và chúc tuổi ĐHY. Đáp từ, ĐHY cám ơn các cha nhà hưu đã cầu nguyện cho Đại hội Dân Chúa 2010 được thành công và xin các cha tiếp tục cầu nguyện cho công cuộc đổi mới Giáo Hội mà Đại hội Dân Chúa đã đề xướng. Tiếp theo, linh mục Trương Kim Hương đã chuyển quà tết cho các cha hưu. Sau khi ĐHY và các cha chuyện trò vui vẻ với nhau, buổi thăm viếng đã kết thúc bằng phép lành của ĐHY.

Rời nhà hưu dưỡng Chí Hoà, phái đoàn đã đi đến thăm viếng các cha già ở nhà hưu Hà Nội và nhà hưu Bùi Chu.

Vào ngày mồng 2 tết, ĐHY và phái đoàn đã đến thăm các cha già tại nhà hưu Phát Diệm và Thái Bình. Và vào mồng 3 tết, ĐHY cùng phái đoàn đã đến chúc tết cha Fx. Nguyễn Hữu Tấn ở Foyer Cao Thái, sau đó đi thăm các cha già ở nhà hưu dưỡng Bắc Ninh và Dòng Đồng Công.

Dành cả ba buổi sáng của ba ngày xuân - mồng một, mồng hai và mồng ba Tết Tân Mão – để đi chúc tết các cha già tại các nhà hưu, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn muốn diễn tả một tâm tình đặc biệt: “Kính viếng và chúc Xuân các linh mục đã hưu trí để cám ơn các ngài đã dành cả đời phục vụ Giáo hội, để nâng đỡ tinh thần các ngài, và nhất là để xin các ngài cầu nguyện cho mọi sinh hoạt của giáo phận.” Những hy sinh âm thầm trong tuổi già yếu đau và những lời cầu nguyện của các ngài là cả một kho tàng thiêng liêng vô giá của Hội Thánh Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top