Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 9-4-2022 đến 13-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 9-4-2022 đến 13-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 9-4-2022 đến 13-4-2022

📌 Ngày 9-4-2022: Chúa nhật Lễ Lá năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 10-4-2022: Chúa nhật Lễ Lá năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 11-4-2022: Thứ Hai tuần thánh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 12-4-2022: Thứ Ba tuần thánh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 13-4-2022: Thứ Tư tuần thánh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top