Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 6-9-2021 đến 11-9-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 6-9-2021 đến 11-9-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 6-9-2021 đến 11-9-2021

📌 Ngày 6-9-2021: Thứ Hai tuần 23 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

📌 Ngày 7-9-2021: Thứ Ba tuần 23 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

📌 Ngày 8-9-2021: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

3. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 9-9-2021: Thứ Năm tuần 23 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 10-9-2021: Thứ Sáu tuần 23 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 11-9-2021: Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top