Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 5-4-2021 đến 11-4-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 5-4-2021 đến 11-4-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 5-4-2021 đến 11-4-2021

Từ 5-4-2021 đến 11-4-2021: tuần Bát nhật Phục sinh

Thứ Hai ngày 5-4-2021: Thứ Hai tuần Bát nhật PS

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 6-4-2021: Thứ Ba tuần Bát nhật PS

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 7-4-2021: Thứ Tư tuần Bát nhật PS

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Năm ngày 8-4-2021: Thứ Năm tuần Bát nhật PS

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 9-4-2021: Thứ Sáu tuần Bát nhật PS

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Bảy ngày 10-4-2021: Chúa nhật 2 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 11-4-2021: Chúa nhật 2 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Quán

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top