Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 4-6-2022 đến 1-7-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 4-6-2022 đến 1-7-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 4-6-2022 đến 1-7-2022

📌 Ngày 4-6-2022: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 5-6-2022: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 6-6-2022: Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Hội Thánh (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 7-6-2022: Thứ Ba tuần 10 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 8-6-2022: Thứ Tư tuần 10 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 9-6-2022: Thứ Năm tuần 10 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 10-6-2022: Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 11-6-2022: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 12-6-2022: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 13-6-2022: Thứ Hai tuần 11 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 14-6-2022: Thứ Ba tuần 11 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 15-6-2022: Thứ Tư tuần 11 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:15 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 16-6-2022: Thứ Năm tuần 11 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 17-6-2022: Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 18-6-2022: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 19-6-2022: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 20-6-2022: Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 21-6-2022: Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 22-6-2022: Thứ Tư tuần 12 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:15 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 23-6-2022: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 24-6-2022: Thánh Tâm Chúa Giêsu (lễ trọng)

1. Thánh lễ Truyền chức Linh mục lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

4. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 25-6-2022: Chúa nhật 13 Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 26-6-2022: Chúa nhật 13 Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 27-6-2022: Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 28-6-2022: Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 29-6-2022: Thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông đồ (lễ trọng)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 30-6-2022: Thứ Năm tuần 11 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 1-7-2022: Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top