Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 30-4-2022 đến 6-5-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 30-4-2022 đến 6-5-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 30-4-2022 đến 6-5-2022

📌 Ngày 30-4-2022: Chúa nhật 3 Phục sinh năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 1-5-2022: Chúa nhật 3 Phục sinh năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 2-5-2022: Thứ Hai tuần 3 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Đêm thánh ca: Ca ngợi tình yêu lúc 19:00 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

📌 Ngày 3-5-2022: Thứ Ba tuần 3 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 4-5-2022: Thứ Tư tuần 3 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 5-5-2022: Thứ Năm tuần 3 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 6-5-2022: Thứ Sáu tuần 3 Phục sinh

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top