Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 3-5-2021 đến 9-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 3-5-2021 đến 9-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 3-5-2021 đến 9-5-2021

Từ 3-5-2021 đến 9-5-2021

📌 Ngày 3-5-2021: Lễ Thánh Philípphê và thánh Giacôbê Tông đồ

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 4-5-2021: Thứ Ba tuần 5 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 5-5-2021: Thứ Tư tuần 5 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

📌 Ngày 6-5-2021: Thứ Năm tuần 5 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 7-5-2021: Thứ Sáu tuần 5 Phục sinh

1. Lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 8-5-2021: Chúa nhật 6 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 2-5-2021: Chúa nhật 6 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top