Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-8-2020 đến 05-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-8-2020 đến 05-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-8-2020 đến 05-9-2020

Chương trình trực tuyến từ
29-8-2020 đến 05-9-2020

Thứ Bảy ngày 29-8-2020: Chúa nhật 22 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ lúc 17:30 chiều tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

  1. Thánh lễ lúc 19:00 tối tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 30-8-2020: Chúa nhật 22 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ lúc 7:00 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ tiếng Quảng Đông lúc 7:00 sáng tại nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn

  1. Thánh lễ thiếu nhi lúc 7:30 sáng tại nhà thờ Tân Phước

  1. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ lúc 17:30 chiều tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 31-8-2020: thứ Hai tuần 22 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ lúc 17:30 chiều tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 01-9-2020: thứ Ba tuần 22 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ lúc 17:30 chiều tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 02-9-2020: thứ Tư tuần 22 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ lúc 17:30 chiều tại nhà thờ Tân Phước

Cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé
lúc 19:30 tối thứ Tư ngày 02-9-2020

Ngày 03-9-2020: thứ Năm tuần 22 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ lúc 18:00 tối tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tối tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 04-9-2020: thứ Sáu tuần 22 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ lúc 17:30 chiều tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tối tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 05-9-2020: thứ Bảy tuần 22 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 sáng tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước: trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top